به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

پایان نامه مدیریت ، کارشناسی

پایان نامه مدیریت ، کارشناسی
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: masoud85
تاریخ ارسال: سه شنبه، 10 دي ماه، 1392
بازدید: 178
قیمت : 200,000 ریال
حجم فایل : 224.74 Kb
تعداد صفحات : 112 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 

فهرست موضوعات پایان نامه 

فصل اول. 9

خلاقيت و نوآوري. 10

كليدواژه:10

2- تعريف خلاقيت.... 12

2-1- تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي:12

2-2- تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني... 12

3- نوآوري... 14

3-1- خلاقيت و نوآوري چگونه با هم مرتبط شده‌اند؟. 14

3-2- نوآوري شامل چه چيزهايي است؟. 14

3-3- چگونه متغيرهاي ساختاري بر نوآوري اثر مي‌گذارند؟. 14

3-4- چگونه فرهنگ سازماني بر نوآوري اثر مي‌گذارد؟. 15

3-5- كدام متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري اثر مي‌گذارند؟. 15

4- ويژگي‌هاي افراد اخلاق:15

5- فرصت‌هاي خلاقيت.... 16

6- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري... 16

6-1- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي... 16

6-2- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني... 16

7- ويژگي‌هاي سازمان خلاق... 17

8- نقش مدير در پرورش خلاقيت.... 18

9- تكنيك هاي توسعه خلاقيت.... 19

9-1- طوفان فكري... 19

9-2- تكنيك خلاقيت.... 19

9-3- گردش تخيلي... 22

9-4- تفكر موازي واضع.. 22

9-5- ارتباط اجباري... 23

انگیزش کارمندان. 24

مقدمه:24

یادداشتهای اولیه و شرایط کاری،25

عامل بعدی رویه های مناسب برای کارمندان .25

دستمزد و حقوقتان را عادلانه کنید .25

نتیجه گیری :26

ضمناً:26

عواملی که باعث کاهش استرس کارکنان و مدیران در محیط کار می شود. 27

چکیده:27

مقدمه:27

§            محیط هیچ وقت نمی تواند همواره محیط ثابت و بی تغییر باشد. 27

§            آیا استرس کلاً بد است یا خیر؟. 27

عوامل کلیدی در کاهش استرس:28

1)   مدیریت زمان و تواناییهای سازمانی خود را بهبود بخشید.28

2) آرام باشید و نفس عمیق بکشید .28

3) مرخصی زیادی بگیرید .28

4) بیشتر بخندید .29

5)   یاد بگیرید که شنونده خوبی باشید .29

6) محیط خود را ثابت نگه دارید .29

7) هر چیزی ارزش ناراحت شدن ندارد.29

8) خواب کافی داشته باشید .30

9)سنگ صبور پیدا کنید .30

10) وقت خود را بیشتر با افراد خوش بین بگذرانید .30

نتیجه :31

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس.. 32

(DASS). 32

نمره گذاری و تغییر نمرات:32

جدول 1 خرده مقیاس ها و سوالهای مربوط به آنها32

جدول 2 شدت هر یک از خرده مقیاس ها33

DASS-21.. 34

تفسیر. 36

مديريت انگيزش، كاركنان برانگيخته. 37

خلاصه:37

مقدمه:37

مديريت انگيزش:37

اعتماد به نفس:38

اطمينان:38

رضايت:39

راه حل براي مشكلات انگيزشي:40

منابع و ماخذ:43

فصل دوم. 45

نقش مدیران منابع انسانی در ارزشیابی کارمندان. 46

چکیده:46

مقدمه:46

ضرورت ارزشیابی کارمندان.. 47

نتیجه گیری:49

اهمیت ارتباطا ت در مدیریت نوین. 50

چكيدهاين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان و تنش‌زدايي مباحث اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.50

كليدواژه:50

1.            مقدمه. 51

2.        ارتباطارتباط فرايندي است كه اشخاص از طريق انتقال علايم پيام به تبادل معيني مبادرت مي‌ورزند. در يك فرايند ارتباط ۷ بخش وجود دارد:51

3.        انواع ارتباطات... 52

4.        ضرورت برقراري ارتباط در مديريت.... 53

5.            ارتباطات در سازمان.. 53

6.        روش‌هاي بهبود ارتباطات... 54

7.            موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش..... 55

8.            نتيجه گيري... 57

نظامهای کنترل در مدیریت.. 58

روشهای کنترل.. 60

نظام كنترل مدیریت:62

متغیرهای كلیدی در طراحی كنترل مدیریت:63

متغیرهای كلیدی دارای ویژگیهایی به این شرح هستند:. 64

مدیریت عملکرد. 65

مزیتهای مدیریت عملکرد نمونه هایی از مزیت های مدیریت عملکرد. 65

نقش مدیریت عملکرد در مدیریت استراتژیک:65

اساس مدیریت عملکرد. 66

مراحل پیاده سازی و استقرار مدیریت عملکرد. 66

بررسی پیش نیازهای نظام مدیریت عملكرد. 66

سیستم های سنجش عملکرد. 68

نکات اساسی یک سیستم اندازه گیری عملکرد. 68

مسایل و مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد:70

مدیریت عملکرد و سنجش عملکرد:تفاوت یا یکپارچگی؟. 70

عملکرد موثر برای پیشرفت مدیران. 71

چکیده:71

مقدمه:71

نتیجه گیری:73

منابع و ماخذ:74

فصل سوم. 75

نظریه سازمانهای یاد گیرنده76

مقدمهنظریه سازمانهای یادگیرنده:. 76

تعاریف:. 76

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده:. 77

زمینه های شکل گیری نظریه سازمان یاد گیرنده:77

نقش رهبری:. 78

تفکر سیستمی:. 79

نتیجه گیری:. 79

مديريت بر دانش مساوي است با مديريت بر خود. 80

خودشناسيدر سراسر تاريخ بشري تنها موفقترين افراد بوده اند كه مي دانستند چه موقع «نه» بگويند. آنها هميشه مي دانستند كه در جستجوي چه باشند، آنها هميشه مي دانستند كه كجا خود را جاي بدهند و حالا همه ما بايد از آنها ياد بگيريم، خيلي سخت نيست. تنها كليد آن كار (كاري كه لئوناردو داوينچي و موزارت انجام داده اند) ثبت نتايج حاصل از تصميمات آنهاست.. 81

ساختن نقاط قوت... 81

بهبود بهره وري... 82

نقش بخش اجتماعي... 82

تعریف مدیریت استراتژیک چیست؟83

مراحل مدیریت استراتژیک چیست؟. 83

مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟. 84

ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟. 84

تأثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟. 84

نحوه تکامل مدیریت استراتژیک چگونه است؟. 85

مدیریت استراتژیک:85

مديريت استراتژيك.. 86

چكيده. 86

مقدمه. 86

2- تعريف استراتژي و مديريت استراتژيك..... 86

3- ضرورت استفاده از مديريت استراتژيك..... 87

4- مزاياي مديريت استراتژيك..... 88

5- فرآيند مديريت استراتژيك..... 88

5-1- تحليل وضعيت.... 89

5-2- تدوين استراتژي... 89

5-3- اجراي استراتژي... 89

5-4- ارزيابي استراتژي... 89

6- موانع و مشكلات طراحي برنامه‌هاي استراتژيك..... 90

7- بررسي موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك..... 90

منبع:94

فصل چهارم. 95

اصول مدیریت علمی. 96

اصول چهارگانه مدیریت علمی:. 96

روش های اجرا:. 97

نقاط قوت رویکرد مدیریت علمی:. 97

انتقادات وارده بر تیلور:. 98

همکاران تیلوردر مدیریت علمی:. 98

جمع بندی و نتیجه گیری:. 99

کلید واژه ها:. 99

v               مدیریت:99

v               زمان نرمال و استاندارد:99

مدیریت تغییر. 100

مقدمه:100

چگونه تغییر را به صورت کارآمد مدیریت کنیم ؟. 101

دانستن اینکه چرا تغییرباید صورت بگیرد؟. 101

تجسم دنیای بعد از تغییر. 102

قبل از تغییر کلی ،چند مورد آن را اجرا کنید .102

از نیروی عالی تیم برای تغییر بهره گیرید .103

سعی کنید در مورد تغییر با اکثر کارمندان صحبت کنید .103

نقشهای مدیر برای رهبری تغییر. 103

توجه به آینده. 103

اعتماد به نفس:103

کمک به تیم برای تطابق خود با تغییر .103

نتیجه گیری:105

شاخصهای ارگونومیک.. 106

چکیده:106

سوالات به ترتیب زیرهستند :106

نتیجه گیری:107

چند قانون آداب اجتماعی. 108

آيـيـن جوانمردي... 111

منابع و ماخذ:114

 

 

فصل اول. 9

خلاقيت و نوآوري. 10

كليدواژه:10

2- تعريف خلاقيت.... 12

2-1- تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي:12

2-2- تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني... 12

3- نوآوري... 14

3-1- خلاقيت و نوآوري چگونه با هم مرتبط شده‌اند؟. 14

3-2- نوآوري شامل چه چيزهايي است؟. 14

3-3- چگونه متغيرهاي ساختاري بر نوآوري اثر مي‌گذارند؟. 14

3-4- چگونه فرهنگ سازماني بر نوآوري اثر مي‌گذارد؟. 15

3-5- كدام متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري اثر مي‌گذارند؟. 15

4- ويژگي‌هاي افراد اخلاق:15

5- فرصت‌هاي خلاقيت.... 16

6- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري... 16

6-1- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي... 16

6-2- نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني... 16

7- ويژگي‌هاي سازمان خلاق... 17

8- نقش مدير در پرورش خلاقيت.... 18

9- تكنيك هاي توسعه خلاقيت.... 19

9-1- طوفان فكري... 19

9-2- تكنيك خلاقيت.... 19

9-3- گردش تخيلي... 22

9-4- تفكر موازي واضع.. 22

9-5- ارتباط اجباري... 23

انگیزش کارمندان. 24

مقدمه:24

یادداشتهای اولیه و شرایط کاری،25

عامل بعدی رویه های مناسب برای کارمندان .25

دستمزد و حقوقتان را عادلانه کنید .25

نتیجه گیری :26

ضمناً:26

عواملی که باعث کاهش استرس کارکنان و مدیران در محیط کار می شود. 27

چکیده:27

مقدمه:27

§            محیط هیچ وقت نمی تواند همواره محیط ثابت و بی تغییر باشد. 27

§            آیا استرس کلاً بد است یا خیر؟. 27

عوامل کلیدی در کاهش استرس:28

1)   مدیریت زمان و تواناییهای سازمانی خود را بهبود بخشید.28

2) آرام باشید و نفس عمیق بکشید .28

3) مرخصی زیادی بگیرید .28

4) بیشتر بخندید .29

5)   یاد بگیرید که شنونده خوبی باشید .29

6) محیط خود را ثابت نگه دارید .29

7) هر چیزی ارزش ناراحت شدن ندارد.29

8) خواب کافی داشته باشید .30

9)سنگ صبور پیدا کنید .30

10) وقت خود را بیشتر با افراد خوش بین بگذرانید .30

نتیجه :31

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس.. 32

(DASS). 32

نمره گذاری و تغییر نمرات:32

جدول 1 خرده مقیاس ها و سوالهای مربوط به آنها32

جدول 2 شدت هر یک از خرده مقیاس ها33

DASS-21.. 34

تفسیر. 36

مديريت انگيزش، كاركنان برانگيخته. 37

خلاصه:37

مقدمه:37

مديريت انگيزش:37

اعتماد به نفس:38

اطمينان:38

رضايت:39

راه حل براي مشكلات انگيزشي:40

منابع و ماخذ:43

فصل دوم. 45

نقش مدیران منابع انسانی در ارزشیابی کارمندان. 46

چکیده:46

مقدمه:46

ضرورت ارزشیابی کارمندان.. 47

نتیجه گیری:49

اهمیت ارتباطا ت در مدیریت نوین. 50

چكيدهاين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتبا&

 

پایانامه کلی و مرطب شده در چهار فصل با ذکر منابع 
فصل اول
چکیده این مقاله به تشریح مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری می‌پردازد. تعاریف مختلفی از خلاقیت ارائه می‌شوند و از دیدگاه روانشناسی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس موضوع نوآوری و ارتباط آن با خلاقیت شرح داده می‌شود
ارتباط خلاقیت و نوآوری، تأثیر ساختار بر نوآوری، تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری، تأثیر متغیرهای منابع انسانی بر نوآوری از دیگر مباحث این بخش هستند. ویژگی‌های افراد خلاق، فرصت‌های خلاقیت، نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی و سازمانی، ویژگی‌های سازمان‌های خلاق، مدیریت خلاقیت، تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی شامل طوفان فکری، شش کلاه تفکر، گردش تخیلی، تفکر موازی و ارتباط اجباری از دیگر مطالب این مقاله هستند
فصل دوم
چکیده
در این پایان نامه قصد بر آن داریم که ضرورت یکی از مهمترین بخشهای مدیریت منابع انسانی که همان ارزیابی و ارزشیابی کارمندان است را توضیح دهیم
ضرورت اصلی این موضوع در تمام امور سازمان اما در بحث پرداخت حقوق و مزایا بیشتر به چشم می خورد.که با نیم نگاهی به بررسی خواهیم پرداخت
فصل سوم
در دنیای گسترده اطلاعات ، امروزه دانش جدید یک کالای با ارزش محسوب می‌شود. نظریه سازمان یاد گیرنده اساساً با تکمیل نظریه‌های مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکل گرفته است و از این‌رو محققان متعددی در شکل‌گیری این نظریه نقش داشته‌اند، اما به اقرار کلیه صاحب نظران، نظریه‌پرداز اصلی سازمان یادگیرنده پیترام سنگه از دانشگاهMIT می‌باشد. پیتر ام ابتدا درسال ۱۹۹۰ مقاله‌ای با عنوان: «کار جدید رهبر: ساختن سازمان‌های یادگیرنده» منتشر کرد و سپس در همان سال کتاب «اسلوب پنجم: هنر و مهارت سازمان یادگیرنده» را به رشته تحریر در آورد که نظریه خود را در رابطه با سازمان یادگیرنده در این مقاله و کتاب به‌طور مبسوط شرح داده است. به عقیده پیتر ام، ایجاد سازمان یادگیرنده نه تنها مشکل نیست، بلکه کاملاً مورد پذیرش کلیه افرادی است که از یک حداقل آشنایی با آن برخوردارند
فصل چهارم 
مدیریت در عمل قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد ولی آنچه امروز به عنوان علم مدیریت شناخته می شود. پس از ‘انقلاب صنعتی’ وبا استفاده از ماشین در عملیات تولید و بروز تغییرات عمده در نظام تولیدی و اقتصادی و تکنولوژیکی جهان نظیر تولید انبوه و جدا شدن مدیر و مالک از هم توسط فردی به نام ‘فردریک وینسلو تیلور’ (۱۹۱۵-۱۸۵۶) مطرح شد. تیلور مهندسی مکانیک بود که با استفاده از تجربیات خود در صنایع فولادسازی، مطالعاتی در زمینۀ ‘اصول مدیریت و مطالعۀ روش کار’ انجام داد .او’حرکاتِ بدن’را برای انجام کار و ‘زمان انجام کار ‘را مطالعه می‌کرد تا بتواند زمانی استاندارد را برای انجام کارها تعیین کند و بر اساس آن قضاوت کند زمانی که هرکارگر برای انجام کار مشخصی صرف کرده چه تناسبی با زمان ممکن برای انجام آن کار داشته است. این تفکر بعداً مبنایی برای سیستم پاداش وتنبیه گردید. در دهه ۱۸۸۰ میلادی فردریک تیلور مطالعات خود را درزمینه زمان سنجی و حرکت سنجی، به مثابه راهی برای تعریف و بهینه سازی ‘واحدهای مستقل نیروی کار تخصصی’آغاز کرد. تا قبل از تیلور کارها بر اساس حسابهای سرانگشتی انجام می‌شد و ازاستانداردهای علمی، برنامه‌ریزی مدیریتی و رویه‌های تحلیل خبری نبود. هدف تیلورتغییر این وضعیت به شرایطی بود که نشان دهد مدیریت فعالیتی علمی است نه یک کاری اتفاقی . از تیلور با عنوان ‘پدر مدیریت علمی’ و موسس مکتب تیلوریسم یاد می شود. اودر سال ۱۹۱۱ میلادی کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر ساخت و در آن متذکر شد که ‘بهتر است هدف اصلی مدیریت، حداکثر کردن کامیابی کارفرما و کارمند باشد’.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]