به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

الودگی هوا

الودگی هوا
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392
بازدید: 240
قیمت : 125,000 ریال
حجم فایل : 846.00 Kb
تعداد صفحات : 132 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

ترکيبات جو
هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول  گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.

 عنوان                              صفحه

مقدمه 1

ترکيبات جو 1

ارتفاع و ساختار جو 2

تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو 5

آلاينده هاي گازي شکل 5

آئروسلها 8

آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟ 9

آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت 9

آلودگي هوا 11

هواي غير آلوده 11

منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا 14

هواي آلوده 14

آلودگي هوا 15

کربن منوکسيد 16

اهميت coناشي از فعاليت هاي انسان 18

شيمي تشکيل co 19

غلظت و توزيع co 21

اثرات coروي انسان 22

اکسيد هاي نيتروژن 23

منابع اکسيد هاي نيتروژن 24

اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها 26

شيمي تشکيل NOX 26

چرخه نوري NO2 29

اثرات NOX 30

کنترل آلودگي NOX 31

اندازه گيري NOX 34

هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي 34

هيدروکربن ها 35

منابع هيدروکربن ها 38

تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي 40

غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي 42

اکسيدهاي سولفور 46

منابع سولفور اکسيدها 46

شيمي تشکيل soX 49

ذرات معلق 51

ترکيب شيميايي ذرات معلق 54

اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي 58

کنترل انتشار ذرات معلق 59

ذرات معلق آلي 62

آلاينده هاي معدني مختلف 63

بوها 66

تاثير روي انسانها 67

تاثير روي حيوانات 72

ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب 77

اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده 78

آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها 79

استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور 83

اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه 89

آلاينده هاي هوا 91

علائم قابل رويت 95

تيپ هاي کلي صدمات 99

مرگ سلول ها  و نکروتيک شدن برگها 100

کلروز و ساير تغيير رنگها100

رشد غيرطبيعي گياهان102

شناخت اثرات مواد آلاينده103

اثرات غير قابل رويت105

1-رشد محصول105

2- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي107

بازدهي محصول111

اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي وجوامع112

بخش ترجمه114


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]