به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

آبهاي زيرزميني حوزه بلغور

آبهاي زيرزميني حوزه بلغور
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: جمعه، 9 آبان ماه، 1393
بازدید: 137
قیمت : 50,000 ریال
حجم فایل : 159.00 Kb
تعداد صفحات : 48 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

مقدمه :

مشكل آب آشاميدني و قابل شرب در بسياري از مناطق كشورمان و حتي برخي زير حوضه هاي آبخيز، هنوز حل نشده و اين مهم به قوت خود باقي مانده است كه به مرور زمان نيز بحراني مي شود. هنوز هم در تعداد زيادي از شهرها و روستاهاي كشور، آب با كيفيت نامطلوب و حتي در مواردي آبهاي آلوده مورد استفاده قرار مي گيرد. در بسياري از مناطق روستايي ،‌گورستان در مركز يا در مجاورت روستا واقع شده و آب آشاميدني مردم از طريق چاههاي دستي محفور در چند متري گورستان تامين مي شود. اين مسايل در برخي موارد، مشكلات عديده اي را در خصوص وضعيت اجتماعي – رفاهي اهالي منطقه و ساختار آن فراهم آورده است. ...

فهرست :

آبهاي زيرزميني حوزه بلغور    1
5-1- مقدمه    1
5-2- روش كار ( Metodology)    2
1 – نقشه توپوگرافي شامل موقعيت زير حوزه ها، شبكه آبراهه ها، راههاي دستيابي و مناطق روستايي حوزه هاي مطالعاتي.    2
2 – نقشه هاي زمين شناسي و نفوذپذيري حوضه ها (تهيه شده در سيستم G I S ) .    3
3 – نقشه منابع آب حوضه ها.    3
4 – گزارش زمين شناسي و ژئومرفولوژي حوضه هاي مورد مطالعه.    3
5-3- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه    3
شكل 1    3
موقعيت جغرافيايي حوزه آبخيز بلغور شهرستان مشهد در استان خراسان    3

راههاي دستيابي و زيرحوزه هاي حوزه آبخيز بلغور شهرستان مشهد و شبكه    5
آبراهه هاي اصلي آن    5
5-4-1- چاه    6

5-5-1- چاه    10
جدول شماره 1.    10
تخليه متوسط سالانه منابع آب زيرزميني چاههاي بهره برداري (‌متر مكعب    10
5-5-2- چشمه    11
5-6- تخليه متوسط سالانه منابع آبي زيرحوزه هاي حوزه بلغور    11
5-6-1- زيرحوزه آبخيز B5    12
5-6-2- زيرحوزه آبخيز B’3    12
5-6-3- زيرحوزه آبخيز B’4    13
5-6-4- زيرحوزه آبخيز B’5    13
5-6-6- زيرحوزه آبخيز B’1    14
5-5-7- زيرحوزه آبخيز B2    14
5-6-8- زيرحوزه آبخيز B 1    15
5-6-9- زيرحوزه آبخيز B’6    16
5-6-10- زيرحوزه آبخيز B’7    16
5-7- بررسي وضعيت نفوذپذيري واحدهاي زمين شناسي    18
5-8- بررسي منابع آب كارستيك    19
5-9- بررسي نوع و وضعيت سفره هاي آب زيرزميني    20
5-9-1 – سفره هاي سازندي    21
5-9-2 – سفره هاي آبرفتي    22
5-10 – بررسي ضرايب هيدروديناميكي حوزه    23
5-11- بررسي سطح متوسط آبهاي زيرزميني    24
5-12- تحليل علل شوري آبهاي سطحي و زيرزميني    26
5-14- تهيه بيلان آبي سفره و تعيين كسري مخزن    27
5-15 – بررسي وضعيت نفوذپذيري محل تغذيه    28
5- 16 – بررسي منابع آلوده كننده آبهاي سطحي و زيرزميني    29


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]