به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

انقلاب چین

انقلاب چین
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: جمعه، 27 شهريور ماه، 1394
بازدید: 134
قیمت : 30,000 ریال
حجم فایل : 131.50 Kb
تعداد صفحات : 25 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%


فهرست                                                       
بخش اول – شرح وقايع انقلاب    2
1- درباره نظام فرهنگي و معيشتي چين    2
2- پيش زمينه هاي انقلاب (جنگ ترياک)    2
3- شورش تايپينگها    4
4- رفورم صد روزه    5
5- سون يات سن و انقلاب بورژوايي سال 1911    6
6- حزب کمونيست چين و انقلاب    7
7- جنبش سيم ماه مه    9
8- قدرت گرفتن چيانگ کاي شک    10
9- سرکوبي نهضت کارگري و نقش کمينترن    11
10- پارتيزانهاي سرخ    12
11 - حمله ژاپن    13
12- قدرت گرفتن حزب کمونيست    14
13- جنگ داخلي و پيروزي    15
بخش دوم: تفکرات مائو    15
1- مائوئيسم و فلسفه مائو    15
2- انقلاب دموکراتيک نوين    19
3- فرد کمونيستي در انديشه مائو    20
4- توده گرايي مائو    21
منابع    24


انقلاب چين
بخش اول – شرح وقايع انقلاب
1- درباره نظام فرهنگي و معيشتي چين
در قرن 19 ، دولت و ملت چين در يک هماهنگي ديرينه اي با يکديگر همراه بودند. در آن زمان سه چهارم مردم چين کشاورز بودند و چهار پنجم درآمد ملي از محل محصولات کشاورزي تامين مي شد.
در واقع اقتصاد چين سنتي مبتني بر کشاورزي بود. بهمين لحاظ امپراطوريهاي مختلف چين ، همواره اقداماتي را در جهت حفظ روابط نزديک با روستائيان انجام مي دادند و آن را براي بقاي حکومت خود ضروري مي دانستند. اين حکومتها با آمادگي قبلي و مجهز بودن در مقابل خشکسالي و سيل ، سيستمهاي آبياري و کنترل آب سياستهاي عمده و اصلي خويش را اعمال مي نمودند. اين نظام کشاورزي و حمايت دولتي باعث يک نوع تعادل در نظام معيشتي چين مي شده بود. از لحاظ فرهنگي نيز آموزش و فرهنگ در آن زمان بر اساس آئين کنفسيوس قرار داشت که بيش از هر چيز بر هماهنگي با طبيعت تاکيد داشت. اما در قرن 19 هجوم کشورهاي خارجي اين نظام هماهنگ را بر هم زد و اقتصاد کشاورزي چين را از هم پاشيد.
2- پيش زمينه هاي انقلاب (جنگ ترياک)

سالهاي بين 1839 ، يعني زماني که هجوم کشورهاي غربي به چين آغاز شد، تا سال 1949، زماني که چين به يک جامعه ي سوسياليستي تبديل گرديد، را مي توان دوران از هم پاشيدگي نظام قديم و شروع نظام جديد دانست.
اولين بار در اوايل قرن 16 چين با کشورهاي غربي ارتباط برقرار کرد. در آن زمان چيني ها، غربي ها را وحشي تلقي مي نمودند و خود را « خواشيا » يعني چيني و غربيها را « ائي دي » يعني وحشي مي ناميدند. چين يک جامعه ي مستقل بود و چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ فرهنگي نيازي به کشورهاي ديگر احساس نمي کرد و همين امر هم علت نفوذ ناپذيري چين از سوي غربيها بود چرا که آنها نسبت به کالاهاي خارجي بي نياز بودند. غربيها تنها از طريق صادرات کالاهاي مورد نياز چيني ها مي توانستند به درون اين کشور نفوذ کنند، و سرانجام راهي براي آن يافتند، يعني کالايي که در کشور چين وجود نداشت و اين کالا ترياک بود.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]