به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

دانش روان شناسی تربيتی

دانش روان شناسی تربيتی
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: Ali46
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394
بازدید: 27
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 373.00 Kb
تعداد صفحات : 26 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

برنامة صبح روز چهارشنبه 17 آبان 1385: نيم ساعت آغاز جلسه افتتاحيه 1- ساعت اول وضعيت روانشناسی در ايران و روانشناسی جوانان دانشجوی ايرانی 2- نيم ساعت بعد پرسش از ديدگاههای مشاوران در مورد دانشجويان و يادگيری و مطالعات آنان 3- يک ساعت بعد: آموزش مباحث اساسی در روانشناسی يادگيری و مطالعه 4- نيم ساعت آخر: شناسايی و تقسيم شرکت کنندگان به گروهای شش نفری بر اساس پيشينه و تواناييها برنامة بعدازظهر روز چهارشنبه: تشکيل جلسات کارگروهها برای بررسی و عملياتی کردن موضوعهای زير 1- يادگيری و نظريه های يادگيری 2- سبکهای شناختی و سبکهای يادگيری 3- فراشناخت و يادگيری 4- يادگيری مفهوم و راهبردهای يادگيری 5- شخصيت و انگيزش در يادگيری 6- خودنظم بخشی، خودکارآمدی، و يادگيری 7- يادگيری حل مسأله و مهارتهای تفکر 8- چگونگی خواندن و راهبردهای مطالعه برای دانشجويان برنامة روز پنج شنبه 18 آبان 1385: 1- ارائة نتايج بحث و گفتگوها و راه کارهای عملياتی مشاوره برای يادگيری و مطالعة دانشجويان 2- جمعبندی و نتيجه گيری 3  اگر بخواهيم تعداد روانشناسان و مشاوران خود را به سطح سال 2003 کشورهايی چون کانادا يا سوئد و دانمارک برسانيم جمعاً به هفتاد هزار روانشناس رسمی و تأييد شده نياز داريم که بايد کيفيت حرفه ای داشته باشند. 4  برنامه های درسی روان شناسی و مشاوره در ايران، کيفيت تدريس، و پژوهش و نوآوری در روان شناسی و مشاوره، نسبتاً ضعيف است. در حالی که برنامه های درسی روان شناسی در کشورهای پيشرفتة صنعتی حد اکثر در هر پنج سال يکبار بازنگری و نوسازی می شود ما در کشور خود يک ربع قرن است که چنين کاری نکرده ايم. گروههای روان شناسی و مشاوره در دانشگاههای ما کيفيت حرفه ای بالايی ندارند و هر کس هر کاری که به نظرش می رسد انجام می دهد و در حال حاضر برنامه ريزی ملی در روان شناسی و مشاوره برای پاسخگويی به نيازهای عظيم جامعه در اين حوزه ها را نداريم. 5  بررسيهای ما نشان می دهد که وضعيت پژوهش در روان شناسی و مشاوره و تعليم و تربيت نيز ضعيف است. مثلاً ما در فصلنامة علمی- پژوهشی نوآوريهای آموزشی در چهار سال اخير 700 مقاله از استادان و متخصصان دريافت کرده ايم که فقط توانسته ايم 70 مقاله را به سختی انتخاب کنيم. پايان نامه های دکترا و مقالات علمی- پژوهشی ايران در حوزه های مذکور هم غالباً ضعيف و متوسط و دور از نوآوری های ارزشمند است.  خلاصة آموزش اسلامی در دانشجويی و يادگيری علم اين است: 1  يا اَيُهَاالإنسان، إِِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبُّکَ کَدحاً فَمُلاقيه،... طَلَبُ العِلمِ فَريضَـﺔ عَلی کُلّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَه،... الحکمـﺔ ضالـﺔ المؤمن،... اِطلُبُ العِلم وَ لَو بِِالصين،... العلمُ اصلُ کلّ خير،... و يا ايّهاالنّاس إِعلَمُوا إِنَّ کمالُ الدّينِ طلبُ العلمِ و العملِ به. (قرآن کريم، پيامبر اکرم (ص)، و اميرالمؤمنين (ع)) در اين آموزشها به جستجوگری اصيل، به يادگيری به عنوان اساس هر خير، و به علم جويی و عمل علمی به عنوان کمال مطلوب دين تأکيد می شود. 2  سؤال اصلی اين است که جامعة آموزشی و دانشگاهی و دانشجويان و استادان ما تا چه اندازه چنين باوری دارند و تا چه اندازه به آن عمل می شود؟ 3  دريافت ما از اين آموزه ها آن است که يادگيری واقعی بايد بر بنيان خرد مينوی و دانش عينی و عمل رهايی بخش و سعادت آفرين مبتنی باشد. 4  خرد مينوی حاصل بهره گيری از محکمات وحيانی، شور و شوق درونی، تفکر مفهومی، علمِ برگرفته از دانشِ عينی مبتنی بر پژوهش، و عمل درست در هر لحظه و در هر حوزة زندگی است. 5  اگر چنين باور و انگيزه و عملی مسلط بر امور باشد نبايد مشکلات آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزشی و دانشگاههای ما وجود داشته باشد. مشکلات کنونی حاکی از ضعف چنين باور و خِرد و دانش و عملی است. راه حلهای مسأله هم بايد بر چنين اساسی جستجو شود. 6  حال ببينيم وضعيت جوانان و دانشجويان ما از نظر سلامت روانی، نظام ارزشی و نگرش به علم، سطح رشد يافتگی هويت، و نگرش به دانشگاهها و آموزش عالی چگونه است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]