به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

حسابداری سنجش مسئوليت »

حسابداری سنجش مسئوليت »
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: Ali46
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394
بازدید: 36
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 5.18 Mb
تعداد صفحات : 36 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

شخصي در جنگل در حال قطع درختي بود ،از او پرسيدند چه مي كني؟ گفت : مي بينيد كه دارم درخت را تبر مي زنم به او گفتند :خيلي خسته به نظر مي رسي، چه مدت است مشغول تبر زدن هستي؟ گفت: بيشتر از پنج ساعت است، واقعا كار سختي است . پرسيدند: چرا چند دقيقه به خودت فرصت نمي دهي تا تبر را تيز كني؟ مطمئنا كارت با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت. مرد با جديت گفت: فرصت ندارم تبر را تيز كنم. مگر نمي بيني دارم تبر مي زنم؟! ميدانيم كه پيدايش حسابداري مديريت ناشي از نياز تعيين بهاي تمام شده كالاي فروخته شده وهمچنيني تعيين ارزش كالاي در جريان ساخت وساخته شده پايان دوره از طريق تخصيص هزينه هاي توليدي ميباشد.تا قبل از سال 1950 تمركز بر محاسبه هزينه وكنترلهاي مالي بويسله استفاده از سيستم بودجه بندي وتكنولوژي حسابداري هزينه بود.از سال 1950 به بعد فراهم كردن اطلاعات براي برآورده نمودن نيازهاي اطلاعاتي مديران در زمينه طراحي وكنترل با استفاده از سيستمهاي رايج حسابداري مسئوليت رايج گرديد.در اين زمان بود كه به تدريج سيستم حسابداري بر اساس سنجش مسئوليت وتاثير آن بر رفتار نيروي انساني مورد توجه قرار گرفت وتحقيق در زمينه بررسي ارتباط بين علوم رفتاري وحسابداري مديريت توسعه پيدا كرد.پژوهشهاي انديشمندان در سالهاي 1968و1972و1987 نشان داد كه كنترل بودجه اي فرآيند سازماني پيچيده اي است كه نيازمند توجه كافي بر ارتباط نزديك ميان فرآيندهاي كمي وواكنشهاي انساني است. مسئوليت اصلي مديريت سطح بالاي واحد تجاري ،تنظيم وتدوين كنترلهاي حسابداري مدريت با همكاري فني قسمت حسابداري ميباشد.براي حصول از اعمال اين كنترلها مديريت بايد طبقه بندي كاملي را از اهداف ووظايف سازمان در تمامي سطوح مشخص سازد.اين پيش فرض مستلزم آگاهي مديريت مياني وعملياتي از اهداف مديريت اجرايي سازمان است .صدور بخش نامه ودستور العمل براي پذيرش مسئوليت كنترل برخي هزينه ها كافي نيست بلكه مسئوليت بايد به افرادي كه از بينش وتوانايي فكري لازم برخوردارند واگذار شود.حسابداري بر اساس مسئوليت مستلزم كار گروهي به معني واقعي كلمه است.طبقه بندي مسئوليتها ي مديريت در سطوح مختلف سازمان بمنظور بودجه بندي براي هر يك از سطوح اساس سيستم حسابداري بر مبناي سنجش مسئوليت ميباشد.از انجا كه مدير هر قسمت مسئول جوابگويي هزينه هاي قسمت خود ميباشد لذا هزينه ها بايد به هزينه هاي قابل كنترل وغير قابل كنترل طبقه بندي گردد.نقطه شروع سيستم اطلاعاتي بر اساس مسئوليت را بايد در نمودار سازماني كه در آن قلمرو اختيارات تعيين شده جستجو كرد.بودجه هر قسمت بايد هزينه هاي قابل كنترل سرپرست قسمت را به روشني مشخص سازد وفهرست حسابها به گونه اي تنظيم شود كه ثبت هزينه هاي قابل كنترل را در حوزه اختيارات ممكن سازد. مديران بايد در مورد فعاليتهاي انجام شده در حوزه سازماني مربوط به خود احساس مسئوليت كنند. مديران بايد درصدد تامين اهداف (خرد وكلان ) تعيين شده براي آنها وواحد سازماني تحت نظارت خود باشند. مديران بايد در تعيين اهداف سازمان مشاركت داشته باشند اگر چه برخي از اهداف به عنوان ابزار اندازه گيري عملكرد آنان باشد. اهداف بايد با عملكرد كارا واثر بخش دست يافتني باشند. بازخور وگزارش عملكرد به مديران بايد به به صورت منظم ودر زمانهاي مشخص تهيه گردد. نقشي كه سيستم حسابداري بر اساس مسئوليت در ساختار سازماني خواهند داشت بايد به طور كامل روشن شود.در موسسات كوچك نقش حسابداري سنجش مسئوليت كمتر موثر است ،اما همگام با رشد اين موسسات ،كنترل وارزيابي فعاليتها مشكل تر شده ونياز به استفاده از حسابداري سنجش مسئوليت اهميت پيدا ميكند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]