به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم K-Means

ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم  K-Means
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: Ali46
تاریخ ارسال: جمعه، 3 مهر ماه، 1394
بازدید: 41
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 795.50 Kb
تعداد صفحات : 30 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

در اين مقاله: روشي براي اعمال خوشه بندي به صورت توزيع شده بدون ارسال کامل داده ها به سايت مرکزي ارائه گرديده است به جاي ارسال کل داده ها تنها بخشي از آنها به نمايندگي از سايرين ارسال ميگردند اطلاعات آماري داده هائي که فرستاده نمي شوند به سايت مرکزي ارسال ميشوند تا در آنجا بتوان دوباره داده ها را به صورت تقريبي بازسازي کرد عدم صرف هزينة اضافي براي انتقال کل داده ها به سايت مرکزي انجام عمليات خوشه بندي به صورت موثر داده ها در سايت هاي توزيع شده توليد و پراکنده شده اند خوشه يابي و خوشه يابي توزيع شده در بسياري از زمينه هاي کاربردي مورد استفاده قرار ميگيرد شبکه هاي موبايل توزيع شده شبکه هاي سنسورها فروشگاه هاي زنجيره اي که در آنها داده هاي هر فروشگاه در محل همان فروشگاه توليد و جمع آوري ميشود اما به دنبال يافتن خوشه ها در کل داده ها هستيم محدوديت در زمينة جمع آوري کل داده ها در يک سايت مرکزي کمبود پهناي باند نودهاي توزيع شده قدرت و انرژي کافي براي ارسال حجم وسيع داده نداشته باشند براي مثال اين مسئله به وضوح در شبکه هاي سنسوري مشاهده ميشود عدم امکان متمرکز سازي داده ها به دلائل امنيتي انتقال داده ها به سايت مرکزي نقض قانون حفظ خصوصي بودن اطلاعات است انجام عمليات خوشه بندي با حفظ کامل محرمانگي داده ها به صورت توزيع شده کل داده ها در اين الگوريتم به k خوشه تقسيم مي شوند اين تعداد بايد قبل از شروع الگوريتم مشخص شده باشند ايدة اصلي اين الگوريتم ساخت k نقطة به نام centroid براي k خوشه است، طوري که هر cetroid در مرکز يک خوشه قرار گيرد. تاثي محل اولية قرار گرفتن cetroid ها در نتيجة نهائي انتخاب cetroid ها طوري که حداکثر فاصله را نسبت به هم داشته باشند انتخاب تصادفي نقاط اوليه در فضا


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]