به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تأثير عمق سازماندهي منو در وبسايت كتابخانه ها بر ميزان پيشبيني پذيري و گم شدگي كاربران

تأثير عمق سازماندهي منو در وبسايت كتابخانه ها بر ميزان پيشبيني پذيري و گم شدگي كاربران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: سه شنبه، 1 دي ماه، 1394
بازدید: 126
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 363.31 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکيده
هدف: هدف این پژوهش، آگاهی یافتن از دیدگاه کاربران نسبت به تأثير عمق منو )لایههای منو( بر قابليت پيشبينیپذیری و  گمشدگی آنها در دسترسی به اطلاعات در وب سایتهای کتابخانهای است.
روش: روش مورد نظر ترکيبی )مكاشفهای و مصاحبه نيمهساختار یافته( است و جامعه پژوهشی را دو گروه، وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ایران و دانشجویان غير کتابداری ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل میدهد. برای انتخاب نمونه از گروه اول، وبسایت کتابخانههای مرکزی 10 دانشگاه برتر ایران بر اساس معيارهای رتبه بندی دانشگاهها و برای انتخاب نمونه از گروه دوم، 30 دانشجوی ارشد و دکتری رشته غير کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس اصل دسترسپذیری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز نيز با استفاده از  پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه ساختار یافته گردآوری شد.
يافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد، عمق سازماندهی زمانی بر کاهش پيشبينیپذیری و افزایش گمشدگی یا صرف زمان بيشتر برای پيدا کردن اقلام از منو تأثيرگذار است که افزون بر استفاده از لایههای زیاد، اقلام نيز به درستی دستهبندی نشده باشند و از برچسبهای خود توصيف و قابل درك نيز برخوردار نباشند


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]