مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

تأثير عمق سازماندهي منو در وبسايت كتابخانه ها بر ميزان پيشبيني پذيري و گم شدگي كاربران

تأثير عمق سازماندهي منو در وبسايت كتابخانه ها بر ميزان پيشبيني پذيري و گم شدگي كاربران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: سه شنبه، 1 دي ماه، 1394
بازدید: 45
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 363.31 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکيده
هدف: هدف این پژوهش، آگاهی یافتن از دیدگاه کاربران نسبت به تأثير عمق منو )لایههای منو( بر قابليت پيشبينیپذیری و  گمشدگی آنها در دسترسی به اطلاعات در وب سایتهای کتابخانهای است.
روش: روش مورد نظر ترکيبی )مكاشفهای و مصاحبه نيمهساختار یافته( است و جامعه پژوهشی را دو گروه، وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ایران و دانشجویان غير کتابداری ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل میدهد. برای انتخاب نمونه از گروه اول، وبسایت کتابخانههای مرکزی 10 دانشگاه برتر ایران بر اساس معيارهای رتبه بندی دانشگاهها و برای انتخاب نمونه از گروه دوم، 30 دانشجوی ارشد و دکتری رشته غير کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس اصل دسترسپذیری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز نيز با استفاده از  پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه ساختار یافته گردآوری شد.
يافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد، عمق سازماندهی زمانی بر کاهش پيشبينیپذیری و افزایش گمشدگی یا صرف زمان بيشتر برای پيدا کردن اقلام از منو تأثيرگذار است که افزون بر استفاده از لایههای زیاد، اقلام نيز به درستی دستهبندی نشده باشند و از برچسبهای خود توصيف و قابل درك نيز برخوردار نباشند


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]