به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي قابليت هاي كارآفريني كتابداران (مطالعه موردي: كتابداران كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي)

بررسي قابليت هاي كارآفريني كتابداران (مطالعه موردي: كتابداران كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي)
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: سه شنبه، 1 دي ماه، 1394
بازدید: 161
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 209.65 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده : 

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزيابي قابليت هاي كارآفريني كتابداران كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي مي باشد.
روش: پژوهش حاضر، از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد. جامعه ي آماري، شامل كليه ي كتابداران كتابخانه ي مركزي آستان قدس رضوي (67 ) مي باشد، و به منظور انتخاب نمونه ي آماري، از روش سرشماري استفاده شد. در اين پژوهش ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي محقق ساخته ي سنجش قابليت هاي كارآفريني بود. تحليل داده هاي گردآوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه قابليت هاي كارآفريني كتابداران در زمينه ي خلاقيت، ريسك پذيري، توفيق طلبي، مركز كنترل دروني و تحمل ابهام بالاتر از حد ميانگين است، اما نمرات استقلال طلبي كتابداران از متوسط نمره معيار پايين تر مي باشد. اين يافته ها همچنين نشان مي دهد كه بين قابليت هاي كارآفريني كتابداران با كارآفريني آنان رابطه ي مستقيم و معناداري وجود دارد. در نهايت يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين قابليت هاي كارآفريني كتابداران برحسب جنسيت، سابقه ي كاري و سطح تحصيلات تفاوت معناداري وجود ندارد.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه كتابداران مورد بررسي، قابليت هاي كارآفريني را دارا هستند، اين مي تواند به عنوان فرصتي استثنائي براي سياست گذاران حوزه كتابداري به منظور بهره برداري و برنامه ريزي توسعه كارآفريني در جامعه ي كتابداري و اطلاع رساني مورد استفاده قرار گيرد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]