به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

علل گرايش به مطالعه كتاب هاي روانشناسي عامه پسند مطالعه موردي: كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

علل گرايش به مطالعه كتاب هاي روانشناسي عامه پسند مطالعه موردي: كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 2 دي ماه، 1394
بازدید: 149
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 479.12 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده :

هدف: اين پژوهش با هدف تبيين علل گرايش به مطالعه ي كتاب هاي روان شناسي عامه پسند و بررسي سودمندي اين منابع انجام شده است.
روش: روش پژوهش پيمايشي تحليلي، و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماري شامل مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران است كه از بين آنها به روش نمونه گيري خوشه اي و با استفاده از جدول مورگان 200 نفر انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه گرايش به كتاب هاي روان شناسي عامه پسند از هر دو دسته علل اجتماعي و فردي سرچشمه ميگيرد و علل فردي به ميزان 46% و علل اجتماعي به ميزان 51% بر اين گرايش تاثير دارند. آزمون فرضيه پژوهش نشان داد سهم تاثير علل اجتماعي اندكي بيش از علل فردي است. بر اساس ساير يافته ها سودمندي كتاب ها و سازگاري آن ها با فرهنگ بومي در حد متوسط برآورد گرديد. در بررسي گرايش بر حسب ويژگي هاي جمعيت شناختي مشخص شد زنان با ميانگين 02/4 بيش از مردان، افراد مجرد با ميانگين 62/3 بيش از افراد متاهل، افراد خانه دار و بيكار با ميانگين 73/3 بيش از افراد شاغل و افراد با تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم با ميانگين 92/3 بيش از افراد با تحصيلات بالاتر به كتاب هاي روان شناسي عامه پسند گرايش دارند.
اصالت/ارزش: نتايج اين پژوهش مي تواند علاوه بر روشنگري كلي در مورد بخش بزرگي از ادبيات عامه، سياست گزاران كتابخانه هاي عمومي را در جهت شناسايي ديدگاه مخاطبان خود در زمينه كتاب هاي موجود با موضوع روان شناسي عامه پسند ياري نمايد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]