به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مصرف فرهنگي: با تاكيد بر مطالعه كتاب در شهر اهواز

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مصرف فرهنگي: با تاكيد بر مطالعه كتاب در شهر اهواز
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 2 دي ماه، 1394
بازدید: 162
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 521.61 Kb
تعداد صفحات : 19 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده :

هدف: هدف اساسي پژوهش حاضر، بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مطالعه غير درسي در شهر اهواز است. پژوهش حاضر از ميان عوامل مختلف، بر نقش انواع سرمايه(سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بر ميزان مطالعه افراد تاكيد دارد.
روش: جامعه ي آماري اين پژوهش كليه ي ساكنان شهرستان اهواز است كه بين سنين 15 تا 70 سال قرار دارند. از بين آنها 400 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايش بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها نيز با نرم افزارspss16 انجام شد.
يافته ها: نتايج توصيفي نشان داد كه ميزان مطالعه در بين جامعه مورد تحقيق در حد پاييني است. 43 درصد افراد فاقد مطالعه آزاد در طول هفته هستند. و تنها 25/1 درصد بيشتر از 4 ساعت مطالعه در هفته را گزارش داده اند. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نيز حكايت از آن دارد كه بين هر سه نوع سرمايه يعني سرمايه فرهنگي و ابعاد آن(فرد، خانواده و محيط) سرمايه اقتصادي و سرمايه اجتماعي، با ميزان مطالعه رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بدين معنا كه افرادي كه داراي ميزان بالاتري از سرمايه ها هستند، بيشتر از ساير افراد به مطالعه مي پردازند. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشانگر آن است كه متغير هاي مستقل قادر به تبيين39/0درصد از واريانس مطالعه هستند.
ارزش/اصالت: امروزه مصرف كالاي فرهنگي خصوصا كتاب و ساير كالاي خواندني نظير روزنامه و مجلات، عاملي موثر در تسريع فرايند توسعه اجتماعي و فرهنگي جوامع است. اما همانگونه كه نتايج پژوهش حاضر نيز نشان مي دهد ميزان مطالعه در جامعه ايران كه جامعه اي در حال توسعه محسوب مي گردد، بسيار اندك است. بر اين اساس شناخت عواملي كه در ايجاد و تداوم چنين پديده اي موثرند از اهميت بسزايي برخوردار است. نتايج اين پژوهش مي تواند به مسولان نهادهاي فرهنگي كشور كمك مي كند تا با شناخت كافي از عوامل موثر بر مطالعه، در جهت ايجاد و تقويت فرهنگ مطالعه و خروج از تنگناهاي موجود در اين حوزه، گام بردارند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]