به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي اثر كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع سني 12-9 سال مراجعه كننده به كتابخانه هاي عمومي؛ مطالعه موردي: كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر

بررسي اثر كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع سني 12-9 سال مراجعه كننده به كتابخانه هاي عمومي؛ مطالعه موردي: كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 2 دي ماه، 1394
بازدید: 178
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 455.75 Kb
تعداد صفحات : 15 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان تاثير مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان دوره ابتدايي (مقطع سني 12-9 سال) مراجعه كننده به كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر و نيز بررسي تاثير عامل جنسيت بر ويژگيهاي ذكر شده است.
روش: پژوهش حاضر مطالعه نيمه آزمايشي مبتني بر اندازهگيري تاثير مداخله متغير مستقل مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر رفتار تك گروه آزمايشي از طريق مشاهده رفتار آزمودني ها حين اجرا و نيز مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون بوده است. جامعه آماري، دانشآموزان دوره ابتدايي مقطع سني 12-9 مراجعه كننده به كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر اصفهان بودند كه از بين آنها 20 نفر دانش آموز دختر و پسر در مقطع سني 12-9 سال به صورت تصادفي گزينش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. در شروع كار از گروه مورد نظر پيش آزمون گرفته شد. سپس اعضاي گروه طي 10 جلسه و در هر جلسه 2 كتاب تعاملي رايانهاي مطالعه كردند. پس از پايان 10 جلسه امتحان، از گروه آزمايش پس آزمون گرفته شد.
يافته ها: يافته ها بيانگر آن بود كه از ديدگاه دانش آموزان مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي سبب افزايش ميزان خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي در آنها مي شود همچنين جنسيت تاثيري بر ويژگي هاي مذكور ندارد.
اصالت/ارزش :ارزش اين مقاله در بيان اثر كتابهاي تعاملي الكترونيكي به عنوان يكي از مهم-ترين رسانههاي انتقال پيام در افزايش علاقه به مطالعه و خودكارآمدي است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]