مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

بررسي اثر كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع سني 12-9 سال مراجعه كننده به كتابخانه هاي عمومي؛ مطالعه موردي: كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر

بررسي اثر كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع سني 12-9 سال مراجعه كننده به كتابخانه هاي عمومي؛ مطالعه موردي: كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: yaser
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 2 دي ماه، 1394
بازدید: 77
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 455.75 Kb
تعداد صفحات : 15 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان تاثير مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي دانش آموزان دوره ابتدايي (مقطع سني 12-9 سال) مراجعه كننده به كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر و نيز بررسي تاثير عامل جنسيت بر ويژگيهاي ذكر شده است.
روش: پژوهش حاضر مطالعه نيمه آزمايشي مبتني بر اندازهگيري تاثير مداخله متغير مستقل مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي بر رفتار تك گروه آزمايشي از طريق مشاهده رفتار آزمودني ها حين اجرا و نيز مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون بوده است. جامعه آماري، دانشآموزان دوره ابتدايي مقطع سني 12-9 مراجعه كننده به كتابخانه عمومي هنر و انديشه فولادشهر اصفهان بودند كه از بين آنها 20 نفر دانش آموز دختر و پسر در مقطع سني 12-9 سال به صورت تصادفي گزينش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. در شروع كار از گروه مورد نظر پيش آزمون گرفته شد. سپس اعضاي گروه طي 10 جلسه و در هر جلسه 2 كتاب تعاملي رايانهاي مطالعه كردند. پس از پايان 10 جلسه امتحان، از گروه آزمايش پس آزمون گرفته شد.
يافته ها: يافته ها بيانگر آن بود كه از ديدگاه دانش آموزان مطالعه كتاب هاي تعاملي الكترونيكي سبب افزايش ميزان خلاقيت، علاقه به مطالعه و خودكارآمدي در آنها مي شود همچنين جنسيت تاثيري بر ويژگي هاي مذكور ندارد.
اصالت/ارزش :ارزش اين مقاله در بيان اثر كتابهاي تعاملي الكترونيكي به عنوان يكي از مهم-ترين رسانههاي انتقال پيام در افزايش علاقه به مطالعه و خودكارآمدي است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]