به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

رابطۀ فرایند‌های مدیریت دانش و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌های فعال در حوزۀ فن‌آوری اطلاعات

رابطۀ فرایند‌های مدیریت دانش و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌های فعال در حوزۀ فن‌آوری اطلاعات
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: يكشنبه، 13 دي ماه، 1394
بازدید: 69
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 285.00 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر و تأثرات میان حاکمیت فن‌آوری اطلاعات و فرایند‌های مدیریت دانش در سازمان انجام شده است.
روش: پژوهش از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت‌های فعال در حوزۀ فن‌آوری اطلاعات ایران است. تعداد 21 سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد 357 نفر از کارکنان و مدیران عالی و میانی به عنوان نمونۀ آماری پژوهش برگزیده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و جهت شناسایی شاخص‌های پژوهش از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. در ادامه، حاکمیت فن‌آوری اطلاعات بر اساس چارچوب کوبیت مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط بلوغ فرایند‌های مدیریت دانش یعنی خلق، ذخیره‌سازی، انتقال و به‌کارگیری دانش با حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در قالب فرضیه‌های پژوهش تدوین گردید و با استفاده از آزمون گرانجری و آزمون خود رگرسیون‎ برداری تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: از جمله نتایج این پژوهش می‌توان به رابطۀ یک طرفه بین حاکمیت فن‌آوری اطلاعات با فرایندهای خلق، انتقال، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری دانش اشاره کرد. بدین مفهوم که با ارتقای حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در یک سازمان می‌توان به بهبود فرایندهای مدیریت دانش کمک کرد.
اصالت/ارزش: تا کنون رابطۀ بین حاکمیت فن‌آوری اطلاعات و فرایند‌های مدیریت دانش در پژوهشی ارزیابی نشده است. نتایج مقالۀ حاضر جهت استقرار و پیاده‌سازی و ارزیابی مدیریت دانش در یک سازمان مفید می‌باشد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]