به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تاثير ويژگي هاي جمعيتي كتابداران بر پذيرش فن آوري اطلاعات: موردپژوهي نرم افزار نمايه مديريت كتابخانه

تاثير ويژگي هاي جمعيتي كتابداران بر پذيرش فن آوري اطلاعات: موردپژوهي نرم افزار نمايه مديريت كتابخانه
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: يكشنبه، 13 دي ماه، 1394
بازدید: 76
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 535.47 Kb
تعداد صفحات : 21 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل فردي موثر بر پذيرش نرم افزار نمايه مديريت كتابخانه در ميان كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تهران انجام شده است.
روش: روش پژوهش پيمايشي - تحليلي و جامعه آن شامل همه كتابداران كتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در شهر تهران است كه تعداد آنها 131 نفر است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است كه بر اساس نظريه اشاعه نوآوري راجرز تهيه شده است. براي تجزيه و تحليل داد ه ها، از نرم افزار آماري SPSS 16 در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي كتابداران و پذيرش نرم افزار نمايه مديريت كتابخانه توسط آنان رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين، ميزان تمايل كتابداران نسبت به ادامه به كارگيري آن در حد متوسط بوده و تاثير مثبتي بر پذيرش آن داشته است. كتابداران رده سني 51 تا 60 سال (متغير سن)، كتابداران بيشتر از 26 سال سابقه (متغير سابقه)، كتابداران داراي سطح تحصيلي كارشناسي (متغير تحصيلات)؛ و كتابداراني كه در رشته هايي غير از كتابداري و اطلاع رساني تحصيل كرده اند (متغير رشته تحصيلي) با بيشترين ميزان پذيرش، اين فن آوري را پذيرفته اند.
اصالت/ارزش: با توجه به اينكه بيش از يك دهه است كه نرم افزار هاي كتابخانه اي در كتابخانه هاي عمومي ايران به كار گرفته شده و تاكنون تحقيقي كه به طور خاص تاثير ويژگي هاي فردي استفاده كنندگان را بر پذيرش يا عدم پذيرش اين فناوري ها بررسي نمايد، انجام نشده است. بنابراين، انجام اين پژوهش نتايج تازه و مفيدي را در اختيار برنامه ريزان، مديران و كاركنان كتابخانه هاي عمومي قرار دهد و بر مبناي آن تصميماتي صحيح در خصوص اصلاح، ارتقاء، ادامه، عدم ادامه و يا جايگزيني فن آوري و چگونگي به كارگيري نيروي انساني كتابخانه ها و آموزش آنها اتخاذ نمايند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]