به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي: مورد كاوي كتابخانه هاي دانشگاه شيراز

بررسي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي: مورد كاوي كتابخانه هاي دانشگاه شيراز
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 42
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 818.04 Kb
تعداد صفحات : 21 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: اين تحقيق به منظور شناسايي مولفه هاي فناوري اطلاعات و تاثيرات آن بر ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي در كتابخانه هاي دانشگاه شيراز صورت گرفته است.
روش: پژوهش با استفاده از روش پيمايشي - توصيفي و همبستگي انجام شد. براي گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته (بر مبناي طيف 7 مرتبه اي ليكرت) در بين 64 نفر از كاركنان و كارشناسان كتابخانه هاي دانشگاه شيراز توزيع و سپس داده هاي جمع آوري و با شيوه هاي توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه توسعه فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني تاثيرگذار است و به ويژه با كاهش تمركز در سازمان ارتباط معناداري دارد. اما رابطه ميان توسعه فناوري و بهبود كاركردهاي مديريتي تاييد نشد. همچنين نتايج نشان داد كه رابطه معناداري ميان توسعه فناوري اطلاعات و بهبود كاركردهاي مديريتي وجود ندارد. توسعه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه شيراز، بيشترين تاثير را در كاهش تمركز، آموزش و توانمندسازي كاركنان و بهبود ارتباطات دارد. همچنين ميان فناوري اطلاعات و كاركردهاي ارزيابي عملكرد و گزينش نيروهاي انساني نيز رابطه اي يافت نشد.
اصالت و ارزش: در پژوهش حاضر پيش فرض هاي موجود در زمينه تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي در كتابخانه ها بررسي شد. از اين رو نتايج حاصل از اين پژوهش در كتابخانه هاي مورد مطالعه و ساير كتابخانه هاي مشابه كاربرد دارد و نكات ضعف احتمالي را برطرف و نكات قوت را تقويت مي كند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]