مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

بررسي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي: مورد كاوي كتابخانه هاي دانشگاه شيراز

بررسي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي: مورد كاوي كتابخانه هاي دانشگاه شيراز
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 18
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 818.04 Kb
تعداد صفحات : 21 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: اين تحقيق به منظور شناسايي مولفه هاي فناوري اطلاعات و تاثيرات آن بر ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي در كتابخانه هاي دانشگاه شيراز صورت گرفته است.
روش: پژوهش با استفاده از روش پيمايشي - توصيفي و همبستگي انجام شد. براي گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته (بر مبناي طيف 7 مرتبه اي ليكرت) در بين 64 نفر از كاركنان و كارشناسان كتابخانه هاي دانشگاه شيراز توزيع و سپس داده هاي جمع آوري و با شيوه هاي توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه توسعه فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني تاثيرگذار است و به ويژه با كاهش تمركز در سازمان ارتباط معناداري دارد. اما رابطه ميان توسعه فناوري و بهبود كاركردهاي مديريتي تاييد نشد. همچنين نتايج نشان داد كه رابطه معناداري ميان توسعه فناوري اطلاعات و بهبود كاركردهاي مديريتي وجود ندارد. توسعه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه شيراز، بيشترين تاثير را در كاهش تمركز، آموزش و توانمندسازي كاركنان و بهبود ارتباطات دارد. همچنين ميان فناوري اطلاعات و كاركردهاي ارزيابي عملكرد و گزينش نيروهاي انساني نيز رابطه اي يافت نشد.
اصالت و ارزش: در پژوهش حاضر پيش فرض هاي موجود در زمينه تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مولفه هاي ساختار سازماني و كاركردهاي مديريتي در كتابخانه ها بررسي شد. از اين رو نتايج حاصل از اين پژوهش در كتابخانه هاي مورد مطالعه و ساير كتابخانه هاي مشابه كاربرد دارد و نكات ضعف احتمالي را برطرف و نكات قوت را تقويت مي كند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]