به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مدل سازي عوامل موثر بر پذيرش فناوري آر. اف. آي. دي در كتابخانه: مطالعه موردي: كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

مدل سازي عوامل موثر بر پذيرش فناوري آر. اف. آي. دي در كتابخانه: مطالعه موردي: كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 83
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 212.64 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

    هدف: فناوري شناسايي با امواج راديوييآر.اف.آي.دي داراي رشد شتابان و كاربردهاي گسترده اي براي صنابع و خدمات است. اين فناوري سيستمي نوآورانه و خودكار براي مديريت هوشمند كتابخانه فراهم مي كند. موفقيت در كاربردهاي سازماني اين فناوري در كتابخانه، نيازمند پذيرش و استفاده درست آن از سوي كاربران خواهد بود. هدف از اين پژوهش شناسايي مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر پذيرش فناوري آر.اف.آي.دياز سوي كاركنان كتابخانه ها و شناسايي روابط موجود ميان آنها با بهره گيري از مدل سازي ساختاري تفسيري و در نهايت ارائه يك مدل ساختاري تفسيري است.
روش: در اين پژوهش با بازخواني پيشينه نظري فناوري شناسايي با امواج راديويي، عامل هاي موثر بر پذيرش آن از سوي كاربران شناسايي و با به كارگيري تكنيك مدل سازي ساختاري تفسيري، مدل سازي شده است. ابزار كاربردي براي جمع آوري داده ها، پرسشنامه است. شناسايي ارتباط بين متغيرها اغلب به اطلاعات، ميزان آشنايي و تجربه كاركنان با فناوري در سازمان مورد مطالعه بستگي دارد. جامعه آماري پژوهش، تمامي كاركنان كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر بودند كه با فناوري آر.اف.آي.دي سروكار داشتند. به اين منظور پرسشنامه ها در جامعه آماري مورد نظر توزيع و جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عامل نگرش نسبت به فناوري، عامل بنياديني در پذيرش اين فناوري از سوي كاركنان كتابخانه هاست. داشتن نگرش مثبت نسبت به فناوري، به موقعيتي رهنمون مي شود كه در آن آر.اف.آي.دي به عنوان فناوري سودمندي در دسترسي به اطلاعات مورد نياز پذيرفته خواهد شد. از سوي ديگر، اين خود نيز تاثيرش را بر سودمند دانستن فناوري نشان مي دهد كه سبب كاهش مقاومت كاركنان در پذيرش فناوري مي شود.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]