به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مقايسه نتايج ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي دولتي ايران با دو روش «وب كيو اي ام» و نمايه ارزياب وب

مقايسه نتايج ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي دولتي ايران با دو روش «وب كيو اي ام» و نمايه ارزياب وب
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 81
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1.03 Mb
تعداد صفحات : 23 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف اين پژوهش مقايسه نتايج ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي دولتي ايران با استفاده از روش هاي ارزيابي «وب كيو اي ام» و نمايه ارزياب وب است.
روش: روش اين پژوهش تركيبي از پيمايش توصيفي و تكنيك دلفي خواهد بود. جامعه آماري شامل 100 وب سايت دانشگاه هاي دولتي ايران است. ابزار گردآوري داده ها چك ليست بوده و براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (آزمون نمونه هاي وابسته و جفت) استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان دادند كه 60 درصد وب سايت ها بر اساس 4 معيار «وب كيو اي ام» (قابليت استفاده پذيري، قابليت عملكرد، قابليت اطمينان و كارايي) در وضعيت مطلوب و 37 درصد در وضعيت متوسط قرار دارند. 64 درصد وب سايت ها بر اساس 5 معيار نمايه ارزياب وب (قابليت دسترسي، سرعت، ناوبري، قابليت اطمينان و محتوا) در وضعيت مطلوب و 30درصد در وضعيت متوسط قرار دارند. همچنين در روش «وب كيو اي ام»، دانشگاه فردوسي مشهد با امتياز 822/0 در رتبه نخست، دانشگاه اصفهان با امتياز 798/0 در رتبه دوم و دانشگاه تربيت مدرس با امتياز 797/0 در رتبه سوم قرار دارند. در روش نمايه ارزياب وب دانشگاه فردوسي مشهد با امتياز 88 در رتبه نخست، دانشگاه تربيت مدرس با امتياز 85 در رتبه دوم، دانشگاه تهران با امتياز 83 در رتبه سوم قرار گرفتند و نيز تفاوت معناداري بين نتايج دو روش ارزيابي وجود ندارد.
اصالت اثر: اصالت پژوهش مقايسه نتايج ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي دولتي ايران با روش هاي «وب كيو اي ام» و نمايه ارزياب وب است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]