به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارزيابي تطبيقي كيفيت پشتيباني محتوايي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آنها

ارزيابي تطبيقي كيفيت پشتيباني محتوايي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آنها
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 79
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 933.48 Kb
تعداد صفحات : 22 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: هدف اصلي پژوهش ارزيابي تطبيقي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران از نظر كيفيت محتوايي دروني و بيروني و پشتيباني است.
روش: اين پژوهش از نوع كاربردي و به روش پيمايشي - تطبيقي است. ابزار گردآوري داده ها چك ليست معتبري است كه در مرحله پيش آزمون، روايي و پايايي آن از طريق بررسي متون و پژوهش هاي مشابه، مشورت با صاحب نظران و مقايسه با وب سايت كتابخانه هاي 5 دانشگاه خارجي سنجيده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران است. از ميان آنها 28 دانشگاه غيرپزشكي و 43 دانشگاه علوم پزشكي داراي وب سايت كتابخانه هستند كه در اين پژوهش بررسي شده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي غيرپزشكي ايران در كل 74/39 درصد عناصر محتواي دروني، 98/32 درصد عناصر محتواي بيروني و 27/53 درصد عناصر پشتيباني و به طور ميانگين 01/40 درصد معيارهاي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي را رعايت كرده اند؛ در مقابل، وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران در كل 04/34 درصد عناصر محتواي دروني، 40/45 درصد عناصر محتواي بيروني و 52/52 درصد عناصر پشتيباني و در مجموع 88/39 درصد معيارها را رعايت كرده اند. به طور كلي بر اساس معيارهاي موجود در چك ليست، وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي فردوسي (61)، شاهد (55) و تهران (54) و در گروه غيرپزشكي و وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي شاهد (55)، مشهد (47) و شهيد بهشتي (45) به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
ارزش/ اصالت: ارزش اين مقاله نمايش وضعيت وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران وارائه راهكارهايي براي افزايش كيفيت محتوايي و پشتيباني وب سايت ها و كارايي آنهاست.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]