مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

ارزيابي تطبيقي كيفيت پشتيباني محتوايي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آنها

ارزيابي تطبيقي كيفيت پشتيباني محتوايي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود آنها
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 32
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 933.48 Kb
تعداد صفحات : 22 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: هدف اصلي پژوهش ارزيابي تطبيقي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران از نظر كيفيت محتوايي دروني و بيروني و پشتيباني است.
روش: اين پژوهش از نوع كاربردي و به روش پيمايشي - تطبيقي است. ابزار گردآوري داده ها چك ليست معتبري است كه در مرحله پيش آزمون، روايي و پايايي آن از طريق بررسي متون و پژوهش هاي مشابه، مشورت با صاحب نظران و مقايسه با وب سايت كتابخانه هاي 5 دانشگاه خارجي سنجيده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران است. از ميان آنها 28 دانشگاه غيرپزشكي و 43 دانشگاه علوم پزشكي داراي وب سايت كتابخانه هستند كه در اين پژوهش بررسي شده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي غيرپزشكي ايران در كل 74/39 درصد عناصر محتواي دروني، 98/32 درصد عناصر محتواي بيروني و 27/53 درصد عناصر پشتيباني و به طور ميانگين 01/40 درصد معيارهاي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي را رعايت كرده اند؛ در مقابل، وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران در كل 04/34 درصد عناصر محتواي دروني، 40/45 درصد عناصر محتواي بيروني و 52/52 درصد عناصر پشتيباني و در مجموع 88/39 درصد معيارها را رعايت كرده اند. به طور كلي بر اساس معيارهاي موجود در چك ليست، وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي فردوسي (61)، شاهد (55) و تهران (54) و در گروه غيرپزشكي و وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي شاهد (55)، مشهد (47) و شهيد بهشتي (45) به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
ارزش/ اصالت: ارزش اين مقاله نمايش وضعيت وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي ايران وارائه راهكارهايي براي افزايش كيفيت محتوايي و پشتيباني وب سايت ها و كارايي آنهاست.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]