مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي ديجيتال بر اساس الگوي ديجي كوال (مورد مطالعه: كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران)

ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي ديجيتال بر اساس الگوي ديجي كوال (مورد مطالعه: كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران)
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 55
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 969.39 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف از اين پژوهش دستيابي به كيفيت مطلوب در خدمات رساني كتابخانه هاي ديجيتال دانشگاهي با استفاده از ابزار ديجي كوال است.
روش تحقيق: اين تحقيق كاربردي و ماهيت آن تحليلي - پيمايشي است. جامعه آماري آن كاربران عضو كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران در سه گروه استادان (600 نفر)، دانشجويان (2300 نفر) و كتابداران (1100 نفر) هستند و ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بوده و براي تحليل از آزمون ويلكاكسون و تي زوجي استفاده شده و مولفه ها با آزمون فريدمن رتبه بندي شده است.
يافته ها: شكاف كيفيت خدمات بين وضعيت موجود و مطلوب در مولفه هاي قابليت كاوش (75/0)، پوشش موضوعي و قابليت استفاده (07/1)، دسترس پذيري (12/1)، قابليت اطمينان (17/1)، دقت و صحت (22/1)، سازمان يافتگي (35/1)، قابليت اعتبار (47/1)، قابليت مرور (8/1)، پيوندهاي فعال (91/1)، رضايتمندي (19/2) و خودكفايي(30/2) به ترتيب افزايش را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: در مولفه هاي قابليت كاوش، پوشش موضوعي و قابليت استفاده، كمترين شكاف و در خودكفايي، پيوندهاي فعال و رضايتمندي بيشترين شكاف بين دو وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]