به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي ديجيتال بر اساس الگوي ديجي كوال (مورد مطالعه: كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران)

ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي ديجيتال بر اساس الگوي ديجي كوال (مورد مطالعه: كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران)
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 90
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 969.39 Kb
تعداد صفحات : 16 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف از اين پژوهش دستيابي به كيفيت مطلوب در خدمات رساني كتابخانه هاي ديجيتال دانشگاهي با استفاده از ابزار ديجي كوال است.
روش تحقيق: اين تحقيق كاربردي و ماهيت آن تحليلي - پيمايشي است. جامعه آماري آن كاربران عضو كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران در سه گروه استادان (600 نفر)، دانشجويان (2300 نفر) و كتابداران (1100 نفر) هستند و ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بوده و براي تحليل از آزمون ويلكاكسون و تي زوجي استفاده شده و مولفه ها با آزمون فريدمن رتبه بندي شده است.
يافته ها: شكاف كيفيت خدمات بين وضعيت موجود و مطلوب در مولفه هاي قابليت كاوش (75/0)، پوشش موضوعي و قابليت استفاده (07/1)، دسترس پذيري (12/1)، قابليت اطمينان (17/1)، دقت و صحت (22/1)، سازمان يافتگي (35/1)، قابليت اعتبار (47/1)، قابليت مرور (8/1)، پيوندهاي فعال (91/1)، رضايتمندي (19/2) و خودكفايي(30/2) به ترتيب افزايش را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: در مولفه هاي قابليت كاوش، پوشش موضوعي و قابليت استفاده، كمترين شكاف و در خودكفايي، پيوندهاي فعال و رضايتمندي بيشترين شكاف بين دو وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]