به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

نقش فرهنگ دانش در اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه: يك سازمان دانش بنيان

نقش فرهنگ دانش در اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه: يك سازمان دانش بنيان
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 84
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 548.26 Kb
تعداد صفحات : 21 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف مقاله، شناخت ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش و ارائه مدل تبيين رابطه فرهنگ دانش با اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش در يك سازمان دانش بنيان است.
روش: روش پژوهش تركيبي از مطالعات كتابخانه اي، اسنادي و تحقيقات آميخته اكتشافي است. ابتدا با مطالعه متون، ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش استخراج و مدل مفهومي ترسيم شد. سپس پرسش نامه پس از تاييد و نظرسنجي از خبرگان و بررسي وضعيت مديريت دانش در سازمان، بين محققان (كه به روش نمونه گيري احتمالي انتخاب شده بودند) توزيع شد. داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزارهاي SPSS و AMOSبررسي و تحليل شدند. ارتباط اجزاي مدل (عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش) با طرح 5 فرضيه و با استفاده از آزمون ضريب همبستگي بررسي شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد كه بين عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش و نيز بين فرهنگ دانش و اثربخشي مديريت دانش رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. ارزيابي متغيرهاي مدل مفهومي نشان داد كه ويژگي هاي كاركنان، فناوري اطلاعات و ويژگي هاي شغلي بر تسهيم دانش و توليد آن تاثير معنادار و مثبتي دارد، اما اين عوامل تاثير معناداري بر همكاري و يادگيري دانش ندارند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]