مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

نقش فرهنگ دانش در اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه: يك سازمان دانش بنيان

نقش فرهنگ دانش در اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه: يك سازمان دانش بنيان
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 36
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 548.26 Kb
تعداد صفحات : 21 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف مقاله، شناخت ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش و ارائه مدل تبيين رابطه فرهنگ دانش با اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش در يك سازمان دانش بنيان است.
روش: روش پژوهش تركيبي از مطالعات كتابخانه اي، اسنادي و تحقيقات آميخته اكتشافي است. ابتدا با مطالعه متون، ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش استخراج و مدل مفهومي ترسيم شد. سپس پرسش نامه پس از تاييد و نظرسنجي از خبرگان و بررسي وضعيت مديريت دانش در سازمان، بين محققان (كه به روش نمونه گيري احتمالي انتخاب شده بودند) توزيع شد. داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزارهاي SPSS و AMOSبررسي و تحليل شدند. ارتباط اجزاي مدل (عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش) با طرح 5 فرضيه و با استفاده از آزمون ضريب همبستگي بررسي شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد كه بين عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش و نيز بين فرهنگ دانش و اثربخشي مديريت دانش رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. ارزيابي متغيرهاي مدل مفهومي نشان داد كه ويژگي هاي كاركنان، فناوري اطلاعات و ويژگي هاي شغلي بر تسهيم دانش و توليد آن تاثير معنادار و مثبتي دارد، اما اين عوامل تاثير معناداري بر همكاري و يادگيري دانش ندارند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]