به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي رابطه بين تفكر راهبردي و عملكرد كاركنان مورد مطالعه: (كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه دولتي استان ايلام)

بررسي رابطه بين تفكر راهبردي و عملكرد كاركنان مورد مطالعه: (كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه دولتي استان ايلام)
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 76
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 981.05 Kb
تعداد صفحات : 19 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف اين تحقيق «بررسي رابطه بين تفكر راهبردي و عملكرد كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه دولتي استان ايلام» است.
روش: روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي - مدل معادلات ساختاري بوده است. جامعه آماري تمامي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه دولتي استان ايلام (200 نفر) بودند كه با استفاده از جدول مورگان، 127 نفر براي نمونه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه بود كه پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 916/0 به دست آمد كه بيانگر تاييد پايايي پرسش نامه مورد نظر خواهد بود. در نهايت مجموعه داده ها به كمك نرم افزار LISREL تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان دادند كه بين تفكر راهبردي و عملكرد كاركنان در دانشگاه دولتي استان ايلام رابطه مستقيم، مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين هنگامي كه ارتباط بين ابعاد تفكر راهبردي (نگرش سيستمي، عزم راهبردي، پيشروي بر اساس رويكرد علمي، فرصت طلبي هوشمندانه و تفكر در زمان) به صورت تك تك و بدون تعامل با يكديگر با عملكرد كاركنان سنجيده شد، نتايج نشان داد كه بين هر پنج بعد تفكر راهبردي و عملكرد كاركنان رابطه مستقيم، مثبت و معناداري وجود دارد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]