به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارزيابي مقالات نقد كتاب منتشرشده در مجله كتاب ماه: كليات بر اساس مدلBREM

ارزيابي مقالات نقد كتاب منتشرشده در مجله كتاب ماه: كليات بر اساس مدلBREM
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: سه شنبه، 15 دي ماه، 1394
بازدید: 77
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 872.07 Kb
تعداد صفحات : 18 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 مقدمه: هدف اين پژوهش، ارزيابي مقالات نقد كتاب منتشرشده در مجله كتاب ماه: كليات بر اساس مدلBREM است.
روش: روش اين پژوهش كتاب سنجي و نوع مطالعه كاربردي و ابزار گردآوري داده ها سياهه وارسي استاندارد است. جامعه آماري شامل همه مقالات نقد كتاب فارسي منتشرشده در مجله كتاب ماه: كليات در سال1390 است كه شامل 76 مقاله بود و روش نمونه گيري سرشماري است. روايي ابزار توسط متخصصان كتابداري و اطلاع رساني تاييد شد. از روش هاي آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي(آزمون t مستقل و واريانس يكطرفه) استفاده شده است.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه ميانگين نمره شاخص هاي محتوا، نگارشي، ظاهري و ساير شاخص ها در مقالات نقد كتاب منتشرشده در مجله كتاب ماه: كليات در سال 1390 بر اساس مدل BREM، به ترتيب 2/2، 32/2، 13/1 و 97/2 از 4 است. بين جنسيت، مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي ناقدان و ميانگين نمره شاخص هاي نقد كتاب در مجله كتاب ماه: كليات تفاوت معناداري وجود ندارد (05/0P-value>). بين ميانگين نمره شاخص محتوايي و همچنين ظاهري و موضوع كتاب، تفاوت معناداري وجود دارد (05/0P-Value<). يافته ها نشان داد كه بين ميانگين نمره شاخص نگارشي و همچنين ساير شاخص ها و موضوع كتاب تفاوت معناداري وجود ندارد (05/0P-value>).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد توجه ناقدان به ويژگي هاي محتوايي و نگارشي متوسط به بالا بوده است، در صورتي كه توجه به ويژگي هاي ظاهري اثر اغلب مورد غفلت واقع شده است. با توجه به بالاتر بودن ميانگين نمره ساير شاخص ها، به نظر مي رسد منتقدان معمولاً ساختار كلي مقاله نقد كتاب را كم و بيش به خوبي مي شناسند و رعايت مي كنند. البته بايد در نظر داشت كه آموزش منتقدان و ارائه ساختار صحيح و كامل نقد كتاب، براي نوشتن نقدهاي صحيح و آشنا كردن منتقدان با همه اصول نقدنويسي علمي از ضروريات است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]