مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي با شكست عاطفي

مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي با شكست عاطفي
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 16 دي ماه، 1394
بازدید: 38
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 209.92 Kb
تعداد صفحات : 14 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتار درماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي دچار شكست عاطفي است.
روش: اين پژوهش به روش نيمه آزمايشي همراه با پيش آزمون و پس آزمون و گروه كنترل انجام گرفته است. جامعه آماري شامل تمامي دانشجوياني است كه به مركز مشاوره دانشگاه خوارزمي مراجعه كردند و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 20 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي كه دچار شكست عاطفي شده بودند، به عنوان نمونه بررسي شدند.
يافته ها و نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد كه هم روش كتاب درماني و هم رفتار درماني شناختي در كاهش افسردگي دانشجويان گرفتار شكست عاطفي موثرند. همچنين بين اثربخشي روش هاي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي در كاهش افسردگي دانشجويان دچار شكست عاطفي تفاوت معناداري مشاهده نشد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]