به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي با شكست عاطفي

مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي با شكست عاطفي
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 16 دي ماه، 1394
بازدید: 72
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 209.92 Kb
تعداد صفحات : 14 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

 هدف: هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه اثربخشي كتاب درماني و رفتار درماني شناختي بر افسردگي دانشجويان كارشناسي دچار شكست عاطفي است.
روش: اين پژوهش به روش نيمه آزمايشي همراه با پيش آزمون و پس آزمون و گروه كنترل انجام گرفته است. جامعه آماري شامل تمامي دانشجوياني است كه به مركز مشاوره دانشگاه خوارزمي مراجعه كردند و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 20 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي كه دچار شكست عاطفي شده بودند، به عنوان نمونه بررسي شدند.
يافته ها و نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد كه هم روش كتاب درماني و هم رفتار درماني شناختي در كاهش افسردگي دانشجويان گرفتار شكست عاطفي موثرند. همچنين بين اثربخشي روش هاي كتاب درماني و رفتاردرماني شناختي در كاهش افسردگي دانشجويان دچار شكست عاطفي تفاوت معناداري مشاهده نشد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]