مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

ارزشگذاري اقتصادي خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CVM): كتابخانه هاي عمومي شهر تهران

ارزشگذاري اقتصادي خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CVM): كتابخانه هاي عمومي شهر تهران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 16 دي ماه، 1394
بازدید: 35
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 289.78 Kb
تعداد صفحات : 23 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: هدف اصلي اين پژوهش ارزشگذاري اقتصادي خدمات عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و اهداف فرعي، برآورد ميانگين تمايل به پرداخت براي خدمات كتابخانه هاي عمومي، عوامل جمعيت شناختي موثر بر تمايل به پرداخت و ارزشگذاري اقتصادي و قيمت گذاري انواع خدمات كتابخانه هاي عمومي مورد بررسي است.
روش شناسي: در اين پژوهش از روش پيمايشي و ارزشگذاري مشروط (CVM) و تكنيك تمايل به پرداخت (WTP) استفاده مي شود. جامعه پژوهش، استفاده كنندگان از كتابخانه هاي عمومي به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه تمايل به پرداخت، شامل 36 سوال است. در اين پژوهش از روش ها و الگوهاي آماري مانند آمار توصيفي، رگرسيون خطي و رگرسيون لجستيك استفاده خواهد شد.
يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين تمايل به پرداخت پول براي هر نفر به طور سالانه براي خدمات كتابخانه هاي عمومي220/11728 تومان و ميانه تمايل به پرداخت براي هر نفر 10000 تومان است. بنابراين با توجه به يافته هاي پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمايل دارند مبلغي معادل 6000 تومان و كمتر بپردازند، و 50 درصد نيز تمايل دارند كه 10000 تومان و كمتر از آن بپردازند، همچنين 75 درصد از پاسخ دهندگان تمايل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و كمتر از آن براي حفظ و بهبود خدمات كتابخانه هاي عمومي بپردازند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهاي جنسيت، سن، شغل و سطح تحصيلات، بر تمايل به پرداخت استفاده كنندگان از خدمات كتابخانه هاي عمومي موثر است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]