به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارزشگذاري اقتصادي خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CVM): كتابخانه هاي عمومي شهر تهران

ارزشگذاري اقتصادي خدمات كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CVM): كتابخانه هاي عمومي شهر تهران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 16 دي ماه، 1394
بازدید: 75
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 289.78 Kb
تعداد صفحات : 23 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

هدف: هدف اصلي اين پژوهش ارزشگذاري اقتصادي خدمات عمومي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و اهداف فرعي، برآورد ميانگين تمايل به پرداخت براي خدمات كتابخانه هاي عمومي، عوامل جمعيت شناختي موثر بر تمايل به پرداخت و ارزشگذاري اقتصادي و قيمت گذاري انواع خدمات كتابخانه هاي عمومي مورد بررسي است.
روش شناسي: در اين پژوهش از روش پيمايشي و ارزشگذاري مشروط (CVM) و تكنيك تمايل به پرداخت (WTP) استفاده مي شود. جامعه پژوهش، استفاده كنندگان از كتابخانه هاي عمومي به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه تمايل به پرداخت، شامل 36 سوال است. در اين پژوهش از روش ها و الگوهاي آماري مانند آمار توصيفي، رگرسيون خطي و رگرسيون لجستيك استفاده خواهد شد.
يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين تمايل به پرداخت پول براي هر نفر به طور سالانه براي خدمات كتابخانه هاي عمومي220/11728 تومان و ميانه تمايل به پرداخت براي هر نفر 10000 تومان است. بنابراين با توجه به يافته هاي پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمايل دارند مبلغي معادل 6000 تومان و كمتر بپردازند، و 50 درصد نيز تمايل دارند كه 10000 تومان و كمتر از آن بپردازند، همچنين 75 درصد از پاسخ دهندگان تمايل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و كمتر از آن براي حفظ و بهبود خدمات كتابخانه هاي عمومي بپردازند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهاي جنسيت، سن، شغل و سطح تحصيلات، بر تمايل به پرداخت استفاده كنندگان از خدمات كتابخانه هاي عمومي موثر است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]