مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

بررسي رابطه بين مديريت دانش با بهسازي منابع انساني از ديدگاه كاركنان اداري دانشگاه اروميه

بررسي رابطه بين مديريت دانش با بهسازي منابع انساني از ديدگاه كاركنان اداري دانشگاه اروميه
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 16 دي ماه، 1394
بازدید: 46
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 206.13 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

    هدف: پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين مديريت دانش و بهسازي منابع انساني از ديدگاه كاركنان دانشگاه اروميه پرداخته است.
روش: روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. ۲۲۳ نفر از كاركنان دانشگاه با توجه به دانشكده محل خدمت، به صورت طبقه اي و به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها براساس فرضيه هاي پژوهش و با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل مانوا، تحليل آنوا، تحليل رگرسيون چندگانه و تي مستقل تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه بين مديريت دانش و بهسازي منابع انساني همبستگي و بين مولفه هاي مديريت دانش با كل ابعاد بهسازي منابع انساني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. علاوه بر اين مولفه هاي خلق، تسهيم و حفظ دانش نيز به صورت مثبت و معنادار ابعاد بهسازي منابع انساني شامل آموزش، ارزيابي عملكرد، مسير شغلي، انضباط و نظام پاداش/ تنبيه را پيش بيني مي كنند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]