به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

جستاري در اخلاق فناوري، پيشنهاد چارچوبي براي تحليل

جستاري در اخلاق فناوري، پيشنهاد چارچوبي براي تحليل
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: جمعه، 25 دي ماه، 1394
بازدید: 159
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 657.39 Kb
تعداد صفحات : 15 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

از دیدگاه هاي گوناگونی می توان به فناوري نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد: از سویی، کسانی نگاهی ابزاري به فناوري دارند و از سویی دیگر، کسانی از چشم اندازي ریشه اي آن را واکاوي کرد هاند و حتی از دیدگاهی هست یشناسانه به آن پرداخته اند. یکی از جنبه هاي اساسی در مطالعه فناوري، پرسش هاي اخلاقی است که پیش م یکشد و جایی است که مفاهیم "درست/نادرست" و "نیک/بد" سر بر م یآورند. مسأله اساسی مقاله حاضر یافتن نسبت اخلاق و فناوري است و با پرسش چگونگی طرح پرسش هاي اخلاقی در قلمرو فناوري پیش می رود. به بیان دیگر، این مقاله بنا دارد تا فناوري را در پیوند با اخلاق مسأل هساز کند.رویکرد مقاله اکتشافی است و با هدف فراهم آوردن چارچوبی کلان براي بیان مسائل اصلی اخلاقی فناوري دنبال می شود. سرانجام مدلی سه بخشی پیشنهاد می شود؛ چارچوبی که با بهره گیري از آن می توان به طرح ساخته و پرداخته تر پرسش هاي اخلاقی فناوري و ژرف کاوي آنها پرداخت.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]