به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

فاوا و نابرابري در آمد در ايران

فاوا و نابرابري در آمد در ايران
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: engineer
تاریخ ارسال: شنبه، 26 دي ماه، 1394
بازدید: 127
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 2.96 Mb
تعداد صفحات : 12 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و نابرابري درآمد در ایران طی دوره زمانی 1373-1392 است.بعبارت دیگر، آیا فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابري درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابري درآمد علت میزان دسترسی به فناوري اطلاعات و ارتباطات است؟ و آیا بازخوردي بین آنها وجود دارد؟ به این منظور از روش تجزیه و تحلیل سري زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش و آزمون علیت گرنجري تودا و یاماموتو استفاده شده است. یافته هاي این تحقیق (UECM) علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطاي نامقید نشاندهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابري درآمد به تمام شاخ صهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. به این معنا که نابرابري درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]