به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

خلاقيت در سازمان ها

خلاقيت در سازمان ها
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: navvab
تاریخ ارسال: يكشنبه، 27 دي ماه، 1394
بازدید: 161
قیمت : 70,000 ریال
حجم فایل : 147.60 Kb
تعداد صفحات : 30 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

ازواژه خلاقیت در حوزه¬های کاری مختلفی استفاده شده و تعاریف و تفاسیر متنوعی نیز از آن ارائه گردیده است. محققان، اساتید و مشاوران اغلب خلاقیت را با استناد بهیک یا چند عامل متنوع شرح می¬دهند که شامل: نگرش¬ها، مهارت¬های فکری، رفتار¬ها، استعداد، تکنولوژی، توانمندسازی، پردازش تجربیات و تاثیرات بیرونی می¬باشد.(Mostafa & El-Masry, 2008, p.81)درادامه، مهم¬ترين تعاريف خلاقيت كه توسط صاحبنظران ومحققين حوزه‌هاي مختلف ارائه شده ذكر می¬شود.
به عقيده فروم(1959)، خلاقيت آن چيزی است كه باعث مي‌شود انسان از ماهيت منفعل و تصادفي وجود فراتر رفته و بر اين اساس به احساس آزادي و هدف داشتن دست يابد.
به عقيده فروم از دو راه مي‌توان از زندگي منفعل فراتر رفت :
1-    خلاقيت: خلاقيت استعداد بالقوه بشري است و مطلوبترين و سالم ترين شيوه فراتر رفتن از زندگي منفعل حيواني جهت رسيدن به استقلال و آزادي است و نهايتاً باعث سلامت روان (خوشبختي) مي‌شود.
2-    ميل به ويراني: ميل به ويراني در طبيعت انسان ريشه داشته و مخرب¬ترين شيوه فراتر رفتن از زندگي منفعل است. اين ميل باعث درد و رنج ويرانگر و ويران شده مي‌شود.
بر اين اساس مي‌توان چنين استنباط كرد كه نوع بشر به دو دسته کلی تقسيم مي‌شوند:
1-    افراد منفعل: افرادي كه طبيعت و ديگران سرنوشت آنها را رقم مي‌زنند.
2-    افراد فعال: افرادي كه در تعامل فعال با طبيعت مي‌باشند. همانطور كه گفته شد اين افراد خود به دودسته خلاق و ويرانگر، تقسيم مي‌شوند.
از اين ديدگاه می توان استنباط کرد که سازمان¬ها با سه دسته افراد منفعل( تکرار مکررات در فرايند انجام کارها)، ويرانگر( افرادی مستقل،هدفدار، ولی مخرب) و خلاق ( افرادی هدفمند، مستقل،سازنده و سالم) مواجه می باشند. از اينرو جهت زمينه سازی برای خلاقيت بايستی به اين نکته ريز توجه شود که خروجی(ايده ها، محصولات، کارها و فعاليتها) افراد ويرانگر از ملاک تازه و بديع بودن بر خوردار می باشد، اما با توجه به فلسفه و ارزش¬های سازمان، ارزشمند نيست، لذا تا ورود به حوزه خلاقيت يک گام ( ارزشمندی خروجی) فاصله دارند. در حالي¬که افراد منفعل دو گام از حوزه خلاقيت فاصله دارند؛ اول توليد خروجي¬های تازه و بديع دوم ارزشمند بودن اين خروجي¬ها. همانطوری که ملاحظه می شود از ديدگاه فروم همه افراد بطور بالقوه خلاق اند و منبع و خاستگاه خلاقيت، ميل به آزادی و داشتن هدف مي باشد. اما بعضی به علل مختلف در به فعليت رساندن آن اقدام نمی کنند(صادقی مال امیری، 1384، ص24).
گیلفورد (1967) ضمن معرفی تفکر همگرا و تفکر واگرا به منزله دو شکل عمده تفکر انسان، تفکر همگرا را با هوش و تفکر واگرا را با خلاقیت مرتبط می¬داند. تفاوت آنها در این است که در تفکر همگرا، نتیجه تفکر از قبل معلوم است یعنی همیشهیک پاسخ درست یا نادرست وجود دارد، در حالی که در تفکر واگرا پاسخ قطعی وجود ندارد و ممکن است پاسخ های احتمالی بسیار زیادی وجود داشته باشند که از نظر منطقی همه آنها درست به نظرآیند.در نظر گیلفورد، تفکر واگرا از چند عامل تشکیل شده است که مهم¬ترین آنها عبارتند از:

فهرست مطالب

خلاقيت    2
تعاريفخلاقيت    2
تفاوتخلاقیتونوآوری    5
تئوریهایخلاقیت    6
مدلهایفرآیندخلاقیت    7
مدلوالاس    7
مدلروسمن    8
مدلاسبورن    8
مدلسايمون    9
مدلآمابيل    9
مدلپلسك    10
ويژگيهایتفکرخلاق    11
خلاقيتوتفکرخلاق    11
فرايندشناساييوحلخلاقمسئله    11
عواملموثربرخلاقیت    12
متغيرهايفرديموثربرخلاقيت    12
فعاليتدرزمينههوشمندی    12
دانش    13
مهارتفنی    14
تصورقویازخلاقبودنخود    15
پشتكارواستقامت    16
ابهامپذيری    16
ريسكپذيری    17
استقلال    17
نيازبهموفقيت    18
اعتمادبهنفس    18
عواملگروهیموثربرخلاقیت    19
اندازهگروه    19
تنوعگروه    19
انسجامگروه    20
عواملسازمانیموثربرخلاقیت    20
فرهنگسازمانی    20
سبکرهبری    22
ساختارسازمانی    23
سيستمپاداش    24
. جوسازمانی    24
منابع    26
موانعخلاقیت    27
فنونایجادخلاقیتونوآوری    29


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]