به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مدیریت دانش

مدیریت دانش
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: navvab
تاریخ ارسال: چهارشنبه، 30 دي ماه، 1394
بازدید: 203
قیمت : 150,000 ریال
حجم فایل : 528.50 Kb
پورسانت بازاریابی : 10%

تاریخچه دانش: اكنون با گذشت بيش از 40 سال از شكل گيري مفهوم «مديريت دانش» در ادبيات علمی جهان، اين اصطلاح فراگيری بيشتری يافته و در بين دانشگاهيان و دست اندركاران حوزه های مختلف رايج گشته است. خيلی از سازمان ها و مؤسسات به دنبال راه‌اندازی نظام مديريت دانش و بهره مندی از دستاوردهای آن هستند. شركت ها ومؤسسات مشاوره ای فراواني برای كمك به سازمان ها در زمينه مديريت دانش تشكيل شده است. اين مؤسسات به سازمانها كمك مي كنندتاآن چه را می دانند برای استفاده های حال و آينده به كار گيرند. مديريت دانش به درستی يك مفهوم ميان رشته ای است، زيرا در فرايندهای چندگانه آن تخصص های مختلفی از رشته های مختلف به كار گرفته می شود و علاوه بر آن، به عنوان يك پديده مورد مطالعه رشته های مختلف قرار گرفته است.(دكترمحمدحسن زاده،1392) مديريت دانش چيست؟ قبل از پرداختن به مفهوم مديريت دانش ضرورت دارد كه تعريفی از واژه «دانش» ارائه شود. طبق تعريف داونپورت و پورساك (1998):«دانش به معنای جريان پيچيده ای از تجربيات ساخت يافته، ارزش ها،اطلاعات زمينه ای و بينش كارشناسی است كه چارچوبی را برای ارزشيابی و تلفيق تجارب و اطلاعات جديد فراهم می كند كه از تفكرافراد نشات می گيرد». در سازمان ها دانش را نه تنها در اسناد و منابع بلكه در كارهای روزمره سازمانی، فرايندها، عملكرد و هنجارهای سازمان مي توان يافت.داونپورت و پورساك(1998) مديريت دانش را نيز رويكردي ساخت يافته می دانند كه رويه هايی را برای شناسايی، ارزيابی، سازماندهی، ذخيره سازی و به كارگيری دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمانی در خود جای می دهند. مديريت دانش شامل تركيب اطلاعات داخلی و خارجی و تبديل آن ها به دانش فعال از طريق سكوی فناوری اطلاعات است. بسياری از مباحث مديريت دانش شباهت زيادی با مبانی مديريت اطلاعات دارد: جمع آوری مدارك، ذخيره آنها، تهيه دفاتر و اسناد، مكانيزم های گردش و ارتباطات و غيره. با اين حال مديريت دانش چندين ويژگی اختصاصی دارد كه آن را از شيوه های سنتی برخورد با داده ها و اطلاعات متمايز می كند.هدف مديريت دانش در سازمان ها ارزشمند نمودن دانش و خلق دانش جديد از طريق هم افزايی می باشد، بايد دانش موجود نزد افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهيم شود و از دانش كسب شده در جهت رسيدن به اهداف عاليه سازمان و كسب مزيت رقابتی استفاده نمود. از طريق مديريت دانش می توان پلی ساخت تا اطلاعات و دانش، تخصص و مهارت ها به راحتی به نيازمندان اصلی يا به پايگاه دانش جهت استفاده در آينده انتقال يابد. در اين راستا پيتردراكر مديريت بهره وری كاركنان دانش محور را يكی از بزرگ ترين چالش های مديريت در قرن 21 توصيف می كند

فهرست مطالب

تاریخچه دانش:    2
مديريت دانش چيست؟    2
دانش سازمانی :    4
تعاريف مديريت دانش:    5
ضرورت ايجاد مديريت دانش:    7
مزايای مديريت دانش:    8
مکاتب مدیریت دانش    8
مکتب اقتصادی:    8
مکتب سازمانی:    9
مکتب استراتژیک:    9
اصول مديريت دانش:    9
چارچوب‌های مدیریت دانش    12
مدل‌های مدیریت دانش    12
مدل دانش شناسی سازمانی وان کروگ و روس    12
مدل مارپیچ دانش نوناکا و تاکوچی    13
مارپیچ دانش    13
مدل مدیریت دانش چوو    14
چرخه‌های مدیریت دانش    15
مدل چرخه مديريت دانش كينگ    16
چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز    16
چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر    17
مديريت اطلاعات و مديريت دانش    18
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش    19
مديريت دانش در سازمان های دولتی:    19
اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمان های دولتی:    20
آیا مدیریت دانش در سازمان های دولتی امکان پذیر است؟    22
موافقان و مخالفان مديريت دانش در سازمان های دولتی:    25
فهرست منابع    26


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]