به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

پیاده سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمالغرب کشور

پیاده سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمالغرب کشور
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395
بازدید: 253
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 478.28 Kb
تعداد صفحات : 9 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكیده: در این مقاله، نتایج حاصل از تهی ه و بهکارگیری برنامه تخمین حالت  )SE ( و هم چنین برنامههای ورود و خروج اطالعات موردنیاز برای 2 اولین بار در کشور در مرکز دیسپاچینگ شمالغرب کشور  ارائه شده است. برنامه تخمین حالت بر پایه معیار حداقل مربعات وزندار  3 )WLS( در محیط نرمافزار MATLAB نوشته شده و قادر است دامنه ولتاژ و زوایای فاز تمامی پس تهای 232  132 و 522 کیلوولت منطقه شمالغرب ایران را در هرلحظه تخمین بزند. هم چنین، نرم افزار ویژهای در محیط ++C جهت تبدیل اطالعات كم یت های اندازه گیریشده و وضعیت قطع یا وصل  بودن كلید های پستهای مذک ور به فایلهای با فرمت m.* تهیه شده است كه میتواند اطالعات مذكور را بهصورت منظمشده و در هر بار اجرای  برنامه در اختیار نرمافزار تخمین حالت قرار دهد. خروجی برنامه تخمین حالت دارای دو انتخاب برای كارشناسان مركز دیسپاچینگ است. در انتخاب اول، خروجی موردنظر بهصورت یك سیستم مانیتورینگ اختصاصی و با استفاده از نقشههای Bitmap و بدون نیاز به سایر نرمافزارها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در انتخاب دوم، خروجی برنامه تخمین حالت با استفاده از یك برنامه اسكریپت ویژه به برنامه DIgSILENT  وارد میشود تا با استفاده از امكانات نرمافزار DIgSILENT نسبت به نمایش نتایج و در صورت نیاز، انجام سایر محاسبات شبکه اقدام شود.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]