به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

کنترل سرعت و شار موتور سنکرون رلوکتانسي با استفاده از کنترل لغزشي مرتبه دوم به روش فوق پیچشي و قانون توصیفي تغییرات

کنترل سرعت و شار موتور سنکرون رلوکتانسي با استفاده از کنترل لغزشي مرتبه دوم به روش فوق پیچشي و قانون توصیفي تغییرات
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 129
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 825.33 Kb
تعداد صفحات : 13 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چکیده: با توجه به طبیعت غیرخطي و ساختار متغیر ماشینهای سنکرون رلوکتانسي، استفاده از کنترلکنندههای ساختار متغیر نظیر کنترلکننده لغزشي، راهكار مناسبي برای كنترل اين موتورها است. اين نوع کنترل، درعینحال که بهشدت مقاوم است، پاسخ ديناامیکي ساريعي دارد و پیااده سازی آن آسان است. در اين مقاله از کنترل لغزشي مرتبه اول و مرتبه دوم از نوع فوق پیچشي برای کنترل شار و از روش قانون توصیفي تغییارات )PLV( برای کنترل سرعت موتور سنکرون رلوکتانسي با در نظر گرفتن تلفات آهن استفاده شده است. ويژگي اصلي روش حالت لغزشي مرتبه اول، سادگي ساختار و مقاومت باال در برابر نامعینيها است، در روش حالت لغزشي مرتبه دوم عالوه بر مزايای ذکرشده برای حالت لغزشاي مرتباه اول، دقت باالتر و توانايي حذف شوريدگي و نوسانات فرکانس باال قابل ذکر است. همچنین بهمنظور حفظ پايداری سیستم در هر شرايط کاری حد باالی نامعینيهای پارامتری محاسبه شده است. نتايج شبیهسازی حاكي از برتری روش پیشنهادی نسبت به حالت مرتبه اول است.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]