به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بهبود پايداری ديناميکي به روش کنترل فازی در سيستمهای قدرت چندماشينه با کاربرد TCSC

بهبود پايداری ديناميکي به روش کنترل فازی در سيستمهای قدرت چندماشينه با کاربرد TCSC
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 157
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 887.28 Kb
تعداد صفحات : 9 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چكيده: پايداری و ميرايي نوسانات در سيستمهای قدرت به هنگام وقوع خطا، عامل مهمي است كه توجه زيادی از طراحان سيستم قدرت را به خود معطوف مينمايد. توسط پايدارساز سيستم قدرت (PSS) ميتوان در ميرايي نوسانات در اثر اغتشاشات کوچک عمل نمود. سيستمهای انتقال جريان متناوب انعطافپذير (FACTS) در سيستمهای قدرت نيز ميتواند در بهبود پايداری ديناميکي يا ميرايي نوسانات با فرکانس کم مؤثر باشند. يکي از عناصر TCSC ،FACTS است که با تغيير راكتانس مؤثر خط ميتواند بهسرعت، در ميرايي نوسانات کمک نمايد. در اين مقاله از TCSC در بهبود پايداری ديناميکي با طراحي يک کنترلکننده مناسب که از روشهای فازی بهره ميگيرد، استفاده شده است. در روش پيشنهادی نيازی به
تنظيم پارامترها وجود ندارد و بهصورت on-line کنترلکننده ميتواند در ميرايي نوسانات کمک کند. نتايج شبيهسازی، قدرت كنترلكننده TCSC بهروش کنترل فازی را در ميرايي مناسب نوسانات در يك سيستم قدرت تكماشينه متصل به شين بينهايت (SMIB) و سيستم چندماشينه )9 باس IEEE( نشان ميدهد.

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]