به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

موقعيت يابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت

موقعيت يابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 115
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1.19 Mb
تعداد صفحات : 11 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چکيده: با توجه به ماهيت شبکههای حسگر بیسيم و تصادفیبودن توزيع حسگرها، کارايی صحيح شبکه مستلزم مکانيابی حسگرها است. گروهی از روشهای مکانيابی، روشهای مبتنی بر پرش هستند. اساس کار در اين روشها، بهدست آوردن فاصله حسگرهای مجهول از مرجع برحسب اندازه پرش است. در اين مقاله روشی مبتنی بر پرش، بر پايه روش DV-Hop معرفی شده است. در اين مدل گرههای مرجعی که دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت هستند، میتوانند حسگرهای واقع در نواحی که خطای زيادی توليد میکنند را شناسايی کرده و با قراردادن مقدار مناسب برای فاصله آنها، ميانگين خطای مکانيابی را به مراتب نسبت به روش DV-Hop کاهش دهند. عملکرد اين مدل تحت شرايط مختلفی از قبيل تغيير شعاع ارتباطی، تراکم حسگرهای مرجع و مجهول و مقادير مختلف پارامتر غيريکنواختی انتشار )DOI( مورد بررسی قرارگرفته است. نتايج
شبيهسازی حاکی از آن است که با استفاده از روش پيشنهادی، میتوان عالوه بر افزايش اتصال شبکه، با تعداد کم حسگرهای مرجع به دقت بااليی دست يافت. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]