مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

موقعيت يابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت

موقعيت يابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 65
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 1.19 Mb
تعداد صفحات : 11 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
چکيده: با توجه به ماهيت شبکههای حسگر بیسيم و تصادفیبودن توزيع حسگرها، کارايی صحيح شبکه مستلزم مکانيابی حسگرها است. گروهی از روشهای مکانيابی، روشهای مبتنی بر پرش هستند. اساس کار در اين روشها، بهدست آوردن فاصله حسگرهای مجهول از مرجع برحسب اندازه پرش است. در اين مقاله روشی مبتنی بر پرش، بر پايه روش DV-Hop معرفی شده است. در اين مدل گرههای مرجعی که دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت هستند، میتوانند حسگرهای واقع در نواحی که خطای زيادی توليد میکنند را شناسايی کرده و با قراردادن مقدار مناسب برای فاصله آنها، ميانگين خطای مکانيابی را به مراتب نسبت به روش DV-Hop کاهش دهند. عملکرد اين مدل تحت شرايط مختلفی از قبيل تغيير شعاع ارتباطی، تراکم حسگرهای مرجع و مجهول و مقادير مختلف پارامتر غيريکنواختی انتشار )DOI( مورد بررسی قرارگرفته است. نتايج
شبيهسازی حاکی از آن است که با استفاده از روش پيشنهادی، میتوان عالوه بر افزايش اتصال شبکه، با تعداد کم حسگرهای مرجع به دقت بااليی دست يافت. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]