به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

ارائه دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد با عملکرد بسيار خوب و پيچيدگی بسيار کم براي ديکدينگ کدهاي L

ارائه دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد با عملکرد بسيار خوب و پيچيدگی بسيار کم براي ديکدينگ کدهاي L
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: filedc1
تاریخ ارسال: دوشنبه، 23 فروردين ماه، 1395
بازدید: 140
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 996.06 Kb
تعداد صفحات : 11 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%
 چكيده: در اين مقاله، دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد براي ديکدينگ کدهاي LDPC
پيشنهادي، نامگذاري شده و مبتنی بر ايده مکمل نمودن چندين بيت در هر تکرار است. استفاده از سازوکاري جديد براي تعيين تعداد و موقعيت بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل شوند، باعث ايجاد سرعت همگرايی بسيار زياد و همچنين نياز به تعداد تکرارهاي بسيار کم براي اين الگوريتم شده است، بهگونهاي که اين الگوريتم تنها با چند تکرار به بهترين جواب میرسد. همچنين از ديگر مزاياي الگوريتم WBF پيشنهادي میتوان به اختالف عملکرد بسيار ناچيز آن با الگوريتم قدرتمند Sum-Product اشاره نمود. نوآوري ديگر اين مقاله، ترکيب الگوريتم WBF پيشنهادي با الگوريتم Sum-Product است. نتايج شبيهسازي مؤيد اين هستند که الگوريتم هيبريد پيشنهادي دوم مبتنی بر الگوريتمهاي WBF پيشنهادي و Sum-Product ، داراي عملکرد احتمال خطايی دقيقاً مشابه با الگوريتم Sum-Product اما با سرعت همگرايی بسيار سريعتر از آن و همچنين پيچيدگی بسيار کمتر در مقايسه با آن است. 

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]