به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مساله تعارض و عدم موافقت ها

مساله  تعارض و عدم موافقت ها
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: سه شنبه، 31 فروردين ماه، 1395
بازدید: 154
قیمت : 70,000 ریال
حجم فایل : 942.00 Kb
تعداد صفحات : 156 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي ورود به آنها روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به دانشگاهها روي مي آورند .
دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسمي بايستي با وظايف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني در گير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه  درمديريت دانشگاه مي گردد .
از جمله مسائلي كه دانشگاه به عنوان يك سازمان با آن روبرو است مساله  تعارض  و عدم موافقت هاست. فعاليتهاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد وگروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
فصل اول   1
مقدمه   2
زيربناي نظري تحقيق   5
تعارض و ماهيت آن   5
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني   9
ديدگاه سنتي    9
ديدگاه كثرت گرا   10
ديدگاه تعامل گرا  10
تعارض و اثرات اصلي تعارض   11
تعارض و جنبه هاي منفي آن   11
تعارض و جنبه هاي مثبت آن   12
انواع تعارض   13
تعارض درون فردي  14
تعارض بين فردي   15  
تعارض بين گروهي   15
تعارض بين سازماني   16
علل ايجاد تعارض در سازمان ها   16
تعارض و تغيير   19
تعاض در اثربخشي سازمان   20
راهبردهاي پيشگيري از تعارض   20
راهكارهاي رفع تعارض   21
سبك هاي مديريت تعارض   23
راهبردهاي مديريت تعارض   24
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
چانه زني   28
ميانجي گري   30
حكميت  30
خلاصه بحث تعارض   30
هوش عاطفي   31
تعريف هوش عاطفي   32
ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي   34
اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي   36
ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي   38
هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر   38
هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي   38
هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن   38
ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن   40
هوش عاطفي از ديدگاه گلمن   40
مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن   41
مؤلفه خودآگاهي   41
مؤلفه مديريت خود   42
مؤلفه آگاهي اجتماعي   43
مؤلفه مهارت هاي اجتماعي   44
مؤلفه خودانگيزي   46
توجه معاصر به هوش عاطفي   47
تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك   48
نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي  49
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين   50
آموزش و يادگيري هوش عاطفي   52
هوش عاطفي در محل كار   54
خلاصه بحث هوش عاطفي   58
ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)   59
چهارچوب مفهومي ارتباطات   60
هدف ارتباط   62
اهميت ارتباطات    63
فرايند ارتباطات   64
انواع ارتباطات   66
مهارت هاي ارتباطي مديران   66
تعريف مهارت هاي ارتباطي   67
مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن   67
مهارت كلامي   67
مهارت بازخورد   69
مهارت شنود مؤثر   70
خلاصه بحث ارتباطات   71
الگو (مدل)   72
نظريه هاي الگوسازي   73
انواع الگو (مدل)  74
بيان مسأله   76
اهميت و ضرورت تحقيق   78
اهداف تحقيق   80
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
هدف كلي تحقيق   80
اهداف   80
فرضيه هاي تحقيق   81
فرضيه هاي اصلي   81
فرضيه هاي فرعي   81
پيش فرضهاي تحقيق   81
محدوديت هاي تحقيق   82
تعريف واژه ها و اصطلاحات   83
    فصل دوم پيشينه تحقيق   86
مقدمه   87
تعارض
تحقيقات انجام شده در داخل كشور   87
تحقيقات انجام شده در خارج كشور   91
هوش عاطفي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور   97
تحقيقات انجام شده در خارج كشور   98
ارتباطات
تحقيقات انجام شده در داخل كشور   103
تحقيقات انجام شده در خارج كشور   107
نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق   108
فصل سوم روش شناسي تحقيق   110
مقدمه  111
جامعه آماري   111
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
نمونه تحقيق   111
انتخاب حجم نمونه لازم  112
متغيرهاي تحقيق  113
ابزار و وسيله تحقيق  114
نحوه امتياز دهي  114
پايايي پرسشنامه هاي تحقيق  115
نحوه جمع آوري اطلاعات  117
روش هاي آماري  117
رعايت مسائل اخلاقي  118


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]