به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

سياست سرمايه در گردش

سياست سرمايه در گردش
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: دوشنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1395
بازدید: 197
قیمت : 25,000 ریال
حجم فایل : 244.50 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

فهرست                                                             
تاريخچه مديريت مالى    2
سياست سرمايه در گردش    3
ماهيت سرمايه در گردش    3
منابع و مصارف سرمايه در گردش    4
استراتژى بدهىهاى جارى    4
استراتژى محافظهکارانه    5
استراتژى جسورانه    5
استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب    5
فروش و سرمايه در گردش    6
اهميت مديريت سرمايه در گردش    8
سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى    10
تعيين اولويتهاى اطلاعاتى    11
انتخاب رايانه    11
استراتژى دارائىهاى جارى    14
استراتژى محافظهکارانه    14
استراتژى جسورانه    15
اقلام تشکيلدهنده ترازنامه و فروش    15
تاريخچه مديريت مالى
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.
تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شرکت بزرگ آمريکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که بهدنبال اين ادغامها بهوجود آمدند نيمى از کل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند
اين ادغامها نيازمند سرمايههاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يکى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهيه صورتهاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مىگذراند. تجزيه و تحليلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها داده نمىشد تا بتوانند در زمينههاى سرمايهگذارى تصميمگيرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکتهاى توليدى مقادير فراوانى کالا توليد کردند و سودهاى کلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامهريزى و کنترل بهويژه از نظر قدرت نقدينگي بهتدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه در مورد ادغامها باعث شد که مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شرکتها از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده کمکهاى شايانى کردند


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]