به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

حقوق ثبت

حقوق ثبت
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: zahra1
تاریخ ارسال: سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
بازدید: 161
قیمت : 80,000 ریال
حجم فایل : 668.00 Kb
تعداد صفحات : 60 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

فهرست مقدمه 7

چکیده 9

فصل اول 10

دعاوي مربوط به ثبت املاك 11

بخش اول : اعتراض به ثبت اصل ملك 11

بند اول : كساني كه حق اعتراض دارند 11

بند دوم : مهلت اعتراض به ثبت 11

بند سوم :مرجع تقديم اعتراض 13

بند چهارم : شرايط دادخواست اعتراض16

بند پنجم : ادعاي بعد از انقضاء مدت اعتراض 19

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض 20

بند هفتم : تجديد دادخواست اعتراض 21

بند هشتم : موارد سقوط دعوي اعتراض 22

بخش دوم : اعتراض به تجديد حدود 23

بند اول : كساني كه حق اعتراض به حدود دارند24

بند دوم : مهلت اعتراض 25

بند سوم : مرجع تقديم اعتراض 25

بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقي 26

بخش چهارم : اعتراض با راي هيات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي 26

بند اول : هيات حل اختلاف – تركيب 27

بند دوم : صلاحيت هيات حل اختلاف 27

بند سوم : چگونگي ابلاغ آراء هيات 29

بند چهارم : مهلت اعتراض به راي هيات 29

بند پنجم : مرجع تقديم اعتراض 30

بند ششم : مرجع رسيدگي به اعتراض 30

بند هفتم : شرايط دعوي اعتراض 31

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكيت 31

بخش پنجم : اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 35

بخش ششم : اعتراض به راي هيات 37

بند اول : صلاحيت هيات 38

بند سوم : نحوه ابلاغ تصميمات هيات 40

بند چهارم : مهلت اعتراض به راي و مرجع تسليم اعتراض 40

بند پنجم : تشريفات اعتراض 40

فصل دوم 41

دعاوي مربوط به ثبت اسناد 42

و ابطال و اصلاح اسناد 42

بخش اول :دعاوي مربوط به اسناد مالكيت معارض 43

بند اول :تعريف سند مالكيت معارض 43

بند دوم : مرجع تشخيص سند مالكيت معارض 44

بند سوم : تكليف دارنده سند مالكيت معارض 44

بند چهارم : شرايط دعوي ابطال سند معارض 45

بخش دوم : دعوائي كه بر اثر اشتباهات ثبتي مطرح مي شود 46

بخش سوم : دعوي ابطال سند مالكيت 47

بند اول :تعريف سند مالكيت 47

بنددوم : تفاوت هاي موجود بين سندمالكيت و سند رسمي 48

بند سوم : شرايط پذيرش دعوي ابطال سند مالكيت 49

بخش چهارم : دعوي اعتراض افرازي 51

فصل سوم 53

دعاوي مربوط به اجراي 53

اسناد رسمي لازم الاجرا 53

بخش اول : شكايت از دستور اجراء سند به ادعاي مجعول بودن سند با معرفي جاعل 54

بخش دوم :شكايت ازدستور اجراء سند.55

بند اول : شرايط طرح دعوي 56

بند دوم : دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي 56

بند سوم : خواسته دعوي 56

منابع و ماخذ. 58 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چکیده « دعاوي مربوط به ثبت املاك » گفتيم كه منظور از دعاوي مربوط به ثبت املاك آن دسته از دعاوي هستند كه در جريان ثبت املاك و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد و حل و فصل آن نيز در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي است .اين دسته از دعاوي كه عموماً تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاك و قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه از بين رفته اند و قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت شش عنوان ،مورد بررسي قرار داد .


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]