به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

روشهای نوین تدریس

روشهای نوین تدریس
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: دوشنبه، 24 خرداد ماه، 1395
بازدید: 146
قیمت : 45,000 ریال
حجم فایل : 209.50 Kb
تعداد صفحات : 36 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

فهرست                                                               
کلیـــــــات    2
مقدمـــــــــه    3
نــــــوع اول    4
نـــــوع دوم    4
نـــــــوع سوم    4
نــــــوع چهـــــارم    4
مـــركـــز يادگيــــــري كلاس درس:    6
مــــواد آمـــــوزشــــي:    6
در اين رويكـــــرد معلــــــم نيز بايد :    8
شيـــــــوه ارزشيابـــــــي    9
نكــــات اساســــــي    10
شيـــــوه هاي ارزشيابـــــي    11
اهـــــداف    12
ضـــــــرورتها    13
روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي )    15
روش شاگــــرد ـ استــــادي    16
روش چند حســـي ( مختلط )    16
روش حل مسئلــــه    17
روش پـــــروژه اي    17
شيــــــوه سخنــــــراني    18
شيوه بازگويـــي    18
شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ    18
شيوه تمــــريني    19
شيـــــوه بحثــــي    19
شيــــوه نمايشــــي    20
شيــــوه آزمايشـــي ( روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل )    20
شيــــوه گـــــردش علمـــــي    21
استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري    21
الگــــوي كاوشگــــري به شيوه حقـــــوقي    21
الگــــوي آمــــوختن كنتـــــرل خود    22
الگــــــــوي ايفاي نقش    22
روش كارگاهـــــــي    23
روش سخنــــراني    23
سمينـــــار    23
كنفــــــــرانس    23
سمپـــــــوزيــــــوم    24
روش تدريس كارگاهـــــي    24
مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه    24
مــــرحله فعاليت و كار    24
مـــرحله مشاركت    24
مرحله درسي كوتاه و فشرده:    25
مرحله فعاليت گروهي و انجام وظايف انفرادي:    25
مرحله مشاركت و جمع بندي:    26
الگـــــوي دريافت مفهـــــوم    26
الگــــوي تفكـــــر استقرايــــي    26
الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري    27
الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــده    28
الگوي يادسپاري    28
الگوي رشد عقلي    29
الگوي كاوشگري علمي    29
الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم    30
الگـــوي بدايع پــــردازي ( افـــزايش تفكــــر خلاق )    30
الگــــوي آگاهي يابي    31
الگـــــوي ديــــدار در كــــلاس درس    31
الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي    32
الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي    32
الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي    32
الگـــوي يادگيـــــــري در حد تسلط آمـــــــوزش مستقيـــم    33
الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت    33
منبــــع:    34


کلیـــــــات
جامعه در حال خيزش ما به شدت نيازمنديك ديدگاه آموزشي جديد و در عين حال شاداب است كه هم نوعي " فلسفه توسعه آموزشي ـ پرورشي " باشد و هم بتواند چشم انداز روشني از آينده آموزش كشور ترسيم نمايد. شرايط جديد، ملت ها را در برابر دو ديدگاه آموزشي زير قرار داده است :
•    ديدگاه آمـــوزش با تكيه بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي
•    ديدگاه يادگيري دائمي و مادام العمــر و ژرف
انقلاب تكنولوژي سيماي جهان را به سرعت تغيير ميدهد و فناوري اطلاعات هم اكنون نيز زندگي مردم رادگرگون كرده است. خط شكنيهايي كه در فناوري مواد و نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي روي ميدهد اين دگرگونيها را تشديد خواهد كرد. اين تكنولوژيها نه تنها تاثيرات عميقي بر زندگي انسان دارند بلكه چنان در هم تنيده اند كه انقلاب فناوري را به انقلاب چند رشته اي تبديل كرده اند از اينرو شتاب پيشرفت درهر زمينه مضاعف شده است. فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ((ICT شالوده بقا و توسعه ملي كشور, در يك محيط جهاني به سرعت در حال تغيير و تحول است و همين امر ما را در پي ريزي طرحهاي نو, برجسته و شوق انگيز به چالش فرا مي خواند تا در پرتو آن ,منابع انساني و زيرساخت هاي قابل اعتماد بنا شود و در واقع ابزارها و وسايل لازم براي برنامه ريزي, مديريت و ارزيابي تغييرات توسعه و دستيابي به رشد پايدار مورد نظر قرار گيرد و البته از سويي نيز اطلاعات بدون ارتباطات و ارتباطات نيز بدون اطلاعات كاربرد نداشته استفاده از فناوري براي تسهيل در رفع نيازهاي افراد هر جامعه بسيار مهم است. داشتن ديد


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]