به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

بررسي عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظريه رفتار برنام هريزي شد

بررسي عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظريه رفتار برنام هريزي شد
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: شنبه، 29 خرداد ماه، 1395
بازدید: 110
قیمت : 30,000 ریال
حجم فایل : 253.55 Kb
تعداد صفحات : 17 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

نوجوانان در چارچوب نظرية رفتار برنام هريزي شده است.
روش: با استفاده از پرسش نام هاي حاوي ساز ههاي نظرية ياد شده همراه با سئوالاتي در
خصوص متغيرهاي زمين هاي، اطلاعات لازم از 433 نوجوان پسر 15 تا 19 سالة مقطع
دبيرستان شهر تهران جم عآوري گرديده و سپس با استفاده از آزمو نهاي متناسب آماري
ارتباط بين متغيرهاي اصلي و زمين هاي با متغير وابستة قص د رفتاري به منظور كشف عوامل
مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر بررسي شد.
يافت هها: سايرساز ههاي نظرية رفتار برنام هريزي ( به جز كنترل رفتاري در ك شد ه) قصد
رفتاري را پيش بيني م يكنند؛ ضمن اين كه در بررسي پيش بيني كننده، ساز ههاي نظريه
همراه با متغير مصرف دخانيات، مت غير اخير نيز همراه با ساير ساز هها ( به جز كنترل
رفتاري درك شد ه) پيش بين قصد رفتاري بودن د. در بررسي ارتباط بين قصد رفتاري و
متغيرهاي زمين هاي نشان داده شد كه متغيرهاي وجود مصرف كنندة دخانيات و مواد مخدر
در ميان اعضاي خانواده و دوستان، سواد مادر، پاية تحصيلي ، با قصد سوء


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]