به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 4 شهريور ماه، 1395
بازدید: 293
قیمت : 25,000 ریال
حجم فایل : 92.50 Kb
تعداد صفحات : 15 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

Table of Contents
مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير    2
امام فخر رازى و حسن و قبح اخلاقى (1)    2
1) تحليل زبانى معانى حسن و قبح:    2
2) ادله فخر رازى:    3
آراى اخلاقى " سرآلفرد جونز آير"    6
مقايسه و نتيجه‏گيرى:    10
فهرست منابع و مآخذ    13
پى‏نوشتها:    14

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير
جوامع بشرى هيچ‏گاه فاقد نوعى نظام‏اخلاقى نبوده و انسانها همواره به‏صرافت طبع، با اعتقاد به حسن يا قبح‏افعال، پاره‏اى از آنها را انجام داده وبرخى ديگر را رها نموده‏اند. لذا به نظرنمى‏رسد هرگز كسى عملكرد خويش راموكول به حل منازعات فلاسفه اخلاق‏كرده باشد، همان‏گونه كه هيچ‏كس در مقام‏عمل منتظر نمى‏ماند تا مشكله جبر واختيار فيصله يابد. با اين همه بروز اولين‏ترديد انسان متفكر را وامى‏دارد كه درماهيت فعل خويش و ملاكهايى كه‏براساس آنها افعال را تحسين يا تقبيح‏مى‏كند، بنگرد. همين امر نخستين‏دستمايه‏ها را در اختيار فلاسفه اخلاق‏قرار مى‏دهد و منشا پژوهشهاى فراوانى‏مى‏گردد. بنابراين فلسفه اخلاق كه‏معرفتى است ناظر بر اعمال اختيارى‏انسان، مولود طبيعى رشد عقلانى بشراست و پژوهشهاى موشكافانه فلاسفه‏اخلاق در نقد مفاهيم اخلاقى، با وجودبسط آراى متعارض، پژوهشهايى موجه‏است كه موجب مى‏شود انسان با فاصله‏گرفتن از عمل خويش، عناوينى را كه به‏اعمال خود مى‏دهد، بهتر تبيين كند.
فلسفه اخلاق به عنوان معرفتى‏مستقل و مدون، سابقه‏اى طولانى ندارد،اما فلاسفه، متكلمان و علماى اخلاق درخلال مباحث‏خود، موضوعاتى را طرح‏كرده‏اند كه مى‏توان آنها را ذيل مباحث‏فلسفه اخلاق قرار داد. نمونه اين نوع‏مباحث در فرهنگ ما، منازعات مشهوراشاعره و معتزله در باب حسن و قبح‏است.
ما در اين نوشتار به قصد آشنايى بابرخى از زمينه‏هاى مباحث فلسفه اخلاق‏در فرهنگ خود، ابتدا آراى اخلاقى امام‏فخر رازى را بررسى مى‏كنيم، آن گاه به‏احتمال يافتن مشابتهايى ميان آراى‏اخلاقى امام فخر و پوزيتيويستهاى‏منطقى، آراى او را با آراى اخلاقى سرآلفرد جونز آير: فيلسوف معاصرانگليسى، مقايسه مى‏كنيم.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]