مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت
اطالاعیه : با توجه به سیاست های جدید بانک ملی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ زیر 5000 تومان ،لطفا در صورتی که قصد خرید کمتر از 5000 تومان رو دارید از کارت هایی غیر از ملی استفاده کنید

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 4 شهريور ماه، 1395
بازدید: 221
قیمت : 25,000 ریال
حجم فایل : 92.50 Kb
تعداد صفحات : 15 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

Table of Contents
مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير    2
امام فخر رازى و حسن و قبح اخلاقى (1)    2
1) تحليل زبانى معانى حسن و قبح:    2
2) ادله فخر رازى:    3
آراى اخلاقى " سرآلفرد جونز آير"    6
مقايسه و نتيجه‏گيرى:    10
فهرست منابع و مآخذ    13
پى‏نوشتها:    14

مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير
جوامع بشرى هيچ‏گاه فاقد نوعى نظام‏اخلاقى نبوده و انسانها همواره به‏صرافت طبع، با اعتقاد به حسن يا قبح‏افعال، پاره‏اى از آنها را انجام داده وبرخى ديگر را رها نموده‏اند. لذا به نظرنمى‏رسد هرگز كسى عملكرد خويش راموكول به حل منازعات فلاسفه اخلاق‏كرده باشد، همان‏گونه كه هيچ‏كس در مقام‏عمل منتظر نمى‏ماند تا مشكله جبر واختيار فيصله يابد. با اين همه بروز اولين‏ترديد انسان متفكر را وامى‏دارد كه درماهيت فعل خويش و ملاكهايى كه‏براساس آنها افعال را تحسين يا تقبيح‏مى‏كند، بنگرد. همين امر نخستين‏دستمايه‏ها را در اختيار فلاسفه اخلاق‏قرار مى‏دهد و منشا پژوهشهاى فراوانى‏مى‏گردد. بنابراين فلسفه اخلاق كه‏معرفتى است ناظر بر اعمال اختيارى‏انسان، مولود طبيعى رشد عقلانى بشراست و پژوهشهاى موشكافانه فلاسفه‏اخلاق در نقد مفاهيم اخلاقى، با وجودبسط آراى متعارض، پژوهشهايى موجه‏است كه موجب مى‏شود انسان با فاصله‏گرفتن از عمل خويش، عناوينى را كه به‏اعمال خود مى‏دهد، بهتر تبيين كند.
فلسفه اخلاق به عنوان معرفتى‏مستقل و مدون، سابقه‏اى طولانى ندارد،اما فلاسفه، متكلمان و علماى اخلاق درخلال مباحث‏خود، موضوعاتى را طرح‏كرده‏اند كه مى‏توان آنها را ذيل مباحث‏فلسفه اخلاق قرار داد. نمونه اين نوع‏مباحث در فرهنگ ما، منازعات مشهوراشاعره و معتزله در باب حسن و قبح‏است.
ما در اين نوشتار به قصد آشنايى بابرخى از زمينه‏هاى مباحث فلسفه اخلاق‏در فرهنگ خود، ابتدا آراى اخلاقى امام‏فخر رازى را بررسى مى‏كنيم، آن گاه به‏احتمال يافتن مشابتهايى ميان آراى‏اخلاقى امام فخر و پوزيتيويستهاى‏منطقى، آراى او را با آراى اخلاقى سرآلفرد جونز آير: فيلسوف معاصرانگليسى، مقايسه مى‏كنيم.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]