به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

پایان نامه ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی بخش تعاون (کارکنان / تعاونیها)

پایان نامه ارائه مدل مناسب آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی بخش تعاون (کارکنان / تعاونیها)
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: hidden
تاریخ ارسال: يكشنبه، 11 مهر ماه، 1395
بازدید: 133
قیمت : 35,000 ریال
حجم فایل : 2.36 Mb
تعداد صفحات : 70 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

زندگی در دنیاي امروز، زندگی در حالت ثابت تغییر است. ظهور فناوري اطلاعات و از جمله مهم-ترین این تغییرات است. یکی از مهمترین این چالشها، پذیرش و بهکارگیري خدمات دولت الکترونیک ازسوي شهروندان است. دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش است. این عوامل در قالب سه دسته متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی طبقهبندي شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند. پس از بررسی مبانی نظري پژوهش، عوامل مؤثر بر پذیرش الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس، در مرحله اول با استفاده از نظرات خبرگان فناوري اطلاعات به بررسی مؤلفه ها و شاخص هاي مطرح پرداخته شده است. نتایج نشان دادهاند که توجه به ضرایب همبستگی بین عوامل اصلی تشکیل دهنده مدل پذیرش توسعه منابع انسانی سازمان به این مهم دست یابیم که در سازمانهای مورد مطالعه در این پژوهش به خوبی مدیران ارشد به سودمند بودن استفاده از آموزش الکترونیک و نیز سهولت و مزایای استفاده از آن بر توسعه منابع انسانی واقف هستند و نگرش مثبتی در زمینه بکارگیری آموزش الکترونیک برای توسعه منابع انسانی دارند. پس در زمینه های مذکور به خوبی آموزش یافتهاند و به باورهای مثبتی در زمینه ارتباط این عوامل با توسعه منابع انسانی که از جمله مسائل روز دنیاست، دست یافته اند.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]