به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

نفت و فراورده های ان

نفت و فراورده های ان
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: shafagh
تاریخ ارسال: جمعه، 28 آبان ماه، 1395
بازدید: 230
قیمت : 40,000 ریال
حجم فایل : 526.00 Kb
تعداد صفحات : 127 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

فهرست بخشی از مطالب
مقدمه    2
واحدشيرين‌سازي‌گاز ( GAS SWEETENING UNIT)    2
واحد  باز يافت مايعات گازي(NGL RECOVERY UNIT)    11
برج متان زدا( DEMETHANIZER TOWER )    14
E- 13307  NGL . PROPANE EXCHENGER ))    17
كمپرسورهاي تقويت فشارگازبرج متان زدا C-13302 A/B DEMT . OVHD . GAS COMP . ))    19
كولرهاي هوائي گازخروجي كمپرسورهاي متان زدا  A –13303 A/B COMP . DICHARGE . COOLER    20
سيستم تبريد(سيكل پروپان)    20
پروپان خروجي ازكمپرسورهاي پروپان A/B 13303-C‌ازطريق خط لوله “10 به طرف خنك كننده هاي هوائي 13304-A هدايت مي گردد.    25
ازخط لوله “10 خروجي ازهركدام ازكمپرسورها يك خط لوله “10 منعشب گرديده وسپس به سه شاخه تقسيم مي گردد.    25
1.    خط لوله “4 ورودي به 13309-V (مخزن مكش مرحله اول كمپرسورها)    25
2.    خط لوله“6 ورودي به 13308-V (مخزن مكش  مرحله دوم كمپرسورها)    25
3.    خط لوله “4 ورودي به 13307-V (مخزن مكش مرحله سوم كمپرسورها)    25
كمپرسورهاي تقويت فشارگازهاي اسيديACID GAS COMPRESSORS))    26
مخزن‌جمع آوري‌آب‌ترش ( V –13505 SOUR WATER SUMP DRUM )    31
گازسوخت ( FUEL GAS )    31
مجموعه اكسيژن زداي  آب مصرفي ( PK-13701 DEAIRATOR  PACKAGE )    33
سيستم هواي  پالايشگاه1300    36
مجموعه توليد وذخيره آب غيرمعدني(PK-13811 DEMINRALIZED WATER PACKAGE )    36
مخازن ذخيره اسيدسولفوريك ومحلول بازي( CAUSTIC  SOL. )    38
مجموعه جداكننده API (API – SEP. – PACKAGE 13861- PK )    38
مخزن ذخيره آب آتش نشاني 13851- TK :    39
گودال خنثي سازي ضايعات شيميائي( NEUTRALIZATION SUMP  13811- S )    40
سيستم تزريق محلول ضدكف آمين 13201-PK وفيلتراسيون آمين13202-PK    41
مجموعه منطقه مشعل FLARE  STACK  PACKAGE  13654-PK    42
مخازن ذخيره روغن روغنكاري 13632.13631-TK    43
مخزن ذخيره گازوئيل ژنراتورديزلي برق13621-V    44
مخزن ذخيره گازوئيل پمپ ديزلي آب آتش نشاني 13622-V    45
مخازن ذخيره آمين تازه(FRESH AMIN) 13203 – TK و آ مين احياءشده(LEAN AMIN) 13202- TK    45
مخزن ذخيره متانول 13302- TK :    46
مجموعه تزريق مواد شيميائي CHEMICAL DOSING PACKAGE    13703 –PK    47
گودال سوخت  BURN PIT  (13661-S ) :    47
مخزن ذخيره متانول 13302- TK :    48
تشخيص محلولهاي شيميايي    51
1- نمونه گيري نفت خام و ساير محصولات نفتي:    60
2- نمونه و اقسام آن:    62
3- انواع روشهاي نمونه گيري :    62
روش نمونه گيري    63
INCHطول    66
تئوري هاي تشكيل نفت    68
نفت واهميت آن    69
صنايع وابسته به نفت:    71
1)گاز طبيعي كه در دماي پايين تراز cْ20جدا ميشود .    77
2)بنزين كه در دماي 20 الي 200درجه سانتي گراد جدا مي شود .    77
3)موادي مانند نفت سفيد , روغن هاي حرارتي , سوخت جت , راكت و توربين گاز در دما ي بين 185 الي 345 درجه سانتي گراد جدا ميشوند.    77
خواص شيميايي نفت خام    77
فشار بخار    78
دستورالعمل اندازه گيري آهن به روش تيتراسيون    112
دستورالعمل اندازه گيري PH    119
نتيجه گيري :    123
پيشنهادات :    125


مقدمه
نفتي كه از مخازن زيرزمين استخراج مي شود ، مخلوط پيچيده اي از صدها تركيب مختلفي است كه از هيدروژن وكربن تشكيل شده است و اين تركيبات داراي خواص فيزيكي متفاوتي مي باشند. جريان خروجي از چاه مخلوطي است از هيدروژن سولفور ( ASSOCIATED  GAS ) و يا تبخير همراه  ( NON  ASSOCIATED ) و براي اينكه جهت استفاده و يا فراورش آماده گردد مي بايستي از وجود ناخالصي ها و هيدروكربنهاي مايع يا مايع شدني عاري شود ، چون هر يك به نوبة خود مي تواند در امر انتقال ويا استفاده از گاز طبيعي توليد اشكال نمايد  مادة عمدة تشكيل دهندة گاز طبيعي متان است . ديگر مواد همراه به ترتيب نزولي از نظر درصد حضورشان در اين گاز عبارتند از : اتان و پروپان و بوتان و پنتان و البته به مقدار بسيار ناچيزي هيدروكربورهاي اشباع شدة سنگين تر . البته طبيعت اكثراً ناخالصي هايي از قبيل انيدريد كربنيك و هيدروژن سولفوره و نيتروژن و بخار آب و گاهي نيز هليوم همراه گاز طبيعي به ارمغان مي دهد كه اين ارمغان در بعضي از موارد نوعي بي لطفي است چون كه تصفية گاز از اين مواد بي اشكال نيست . مي توانيم به راحتي از مواد عمده تشكيل دهنده گاز طبيعي رد شويم يا اينكه تحقيقي گسترده از آن ارائه دهيم.

 


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]