به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

گونه شناسی آسیاب هاي قناتی نایین

گونه شناسی آسیاب هاي قناتی نایین
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: saeed144
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 4 خرداد ماه، 1396
بازدید: 66
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 528.44 Kb
تعداد صفحات : 20 صفحه
پورسانت بازاریابی : 15%

چکیده
آسیاب ها، این دستاوردهاي معماري و مهندسی ایران، در گذشته نقش حیاتی در زندگی مردم داشته اند ولی در سال هاي اخیر در اثر برخی عوامل مانند خشک یا کم آب شدن قنات ها و در نتیجه عدم مقرون به صرفه بودن، رونق خود را از دست داده اند. این بناها به عنوان میراثی از دانش گذشتگان و نمودي از بهره برداري مناسب از محیط، تلفیق و تجمیعی از علوم و فنون مختلف (در زمینه هاي معماري ، سازه ، مهندسی آب و مهندسی مکانیک و معدن) هستند. کارکرد آسیاب ها به عنوان یکی از بناهاي وابسته به قنات، باعث شده که در نقطه اي استقرار یابند که امکان دسترسی و استفاده از آب قنات براي آن ها فراهم باشد. در آسیاب آب دیده نمی شود اما تجلّی نیروي آن را در حرکت سنگ آسیاب می توان دید و پیرو عملکردي بودن بنا، آب نیز تنها جنبه عملکردي خود را آشکار می کند. براساس پیمایش میدانی مشخّص شد در محدوده شهرستان نایین 12 آسیاب باقی مانده و تعدادي نیز بکلّی تخریب شده است لذا صرف بررسی و مستندنگاري آن ها ارزشمند است. لکن در آسیاب هاي نایین نوعی گونه گونی کالبدي ویژه مشاهده می شود یعنی هر آسیاب اجزاء، حجم و تناسبات خاص خود را دارد؛ حال آنکه محدودة استقرار این بناها کوچک، اقلیم این محدوده یکسان و منبع آب همۀ آن ها قنات است؛ حتّی نحوه کارکرد آن ها تقریباً یکسان بودهاست. سه جزء متفاوت ولی در عین حال مکمل در یک آسیاب، فضاهاي معماري ، کانال هاي ورود و خروج آب و تنوره، اجزاي سیستم مکانیکی مانند چرخاب (توربین ، پره ها و تبري) هستند که در آسیاب هاي نایین تنوعی جالب توجه دارند. مقاله میکوشد عوامل مؤثر بر این گوناگونی را شناسایی کند و یک گونه شناسی از این آسیاب ها ارائه دهد. نتایج بررسی نشان داد که آسیاب هاي نایین بر اساس معیارهاي معماري و موقعیت قرارگیري به 3 گونه رو زمینی، دستکند زیرزمینی و دستکند بر دیواره رسی قابل تقسیم بندي هستند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و برداشت میدانی است. نقشه هاي برداشت شده از آسیاب ها، براي اولین بار در این مقاله ارائه شده است.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]